Anna Bujak – Banalność zła

wernisaż wystawy 09.01.2015, godz. 18
wystawa czynna do 01.02.2015
Podstawowym wątkiem, którym się posługuję jest motyw zwierzęcia.
Może być on interpretowany dwojako – metaforycznie, jako odwołanie do podobieństw
kondycji ludzkiej i zwierzęcej, lub w odniesieniu wyłącznie do zwierzęcia jako podmiotu.
„Zwierzę jest istotnym motywem mojej sztuki. Pozbawione indywidualnych cech, poddane opresyjnej sytuacji. Zwierzę, które można interpretować wieloznacznie: symbolicznie lub po prostu  – jako podmiot. Na pewnym poziomie istnienia, byt zwierzęcy staje się tym samym, czym byt ludzki. Ciało celowo poddane cierpieniu, „samo życie” wystawione na ból, bez możliwości refleksji, pozbawione filozoficznego, moralnego zabarwienia, to obraz bólu, który trwa w niekończącym się  t u   i   t e r a z. To zło, które zawsze będzie ekstremalne. Tytuł wystawy został wzięty z formuły autorstwa Hannah Arendt, która pisała, że oderwanie od rzeczywistości i wielka bezmyślność ‘mogą spowodować większe spustoszenie niż wszystkie złe instynkty razem wzięte, a przyrodzone być może człowiekowi’. (A. Bujak, z tekstu w katalogu)
Prace prezentowane w Wozowni to obiekty z ostatnich kilku lat, jak i najnowsze realizacje – rzeźby, rysunki oraz fotomontaże przygotowane z myślą o projekcie w Galerii Wozownia.
Anna Bujak studiowała rzeźbę w latach 2007-2011 na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Zajmuje się obiektem, instalacją, rysunkiem. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.
Share
wróć