Barbara Widera – Scenografia, pop-kultura, masowa produkcja w architekturze najnowszej

architektura w wozowni” /autorka projektu: Teresa Dudzińska 

Wykład odbędzie się 10 października 2014. /piątek/, godz. 17

Wykład porusza zagadnienia relacji pomiędzy twórcą a odbiorcą architektury, wyrażające się poprzez iluzję, impresję i multisensualny charakter dzieła. Autorka stawia pytania będące wstępem do dyskusji na temat idei i formy w architekturze współczesnej.

Czy współczesny odbiorca oczekuje efektów teatralnych w środowisku architektonicznym?

Czy postmodernistyczna koncepcja postrzegania architektury jako sceny jest nadal aktualna?

Czy kreowanie scenografii w architekturze jest zadaniem dla architekta?

Czy w architekturze współczesnej jest miejsce dla kultury popularnej i masowej produkcji?

Na jakie zmysły powinna działać architektura? 

Wybrane projekty ukazują wielowątkowy rozwój architektury współczesnej. Ich autorzy niejednokrotnie balansują na granicy rzeczywistości i iluzji, wykorzystując zaawansowane technologie i sięgając po środki wyrazu, które silnie oddziałują na psychikę widza. Jednocześnie otwarcie architektury na kulturę popularną sprzyja uwrażliwieniu na problemy społeczne, pomaga znaleźć rozwiązania w sytuacjach nietypowych, wymagających radykalnych działań i natychmiastowych interwencji.

Barbara Widera, architekt, autorka pracy doktorskiej ukazującej związki pomiędzy modą a architekturą w XX wieku. Adiunkt w Instytucie Historii Architektury Sztuki i Techniki na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, kierownik Zespołu Estetyki, Historii i Teorii Architektury Współczesnej, specjalista w dziedzinie architektury współczesnej. Autorka licznych publikacji krajowych i zagranicznych. Członek PAN, PLEA (Passive and Low Energy Architecture), współzałożycielka działającego przy Politechnice Wrocławskiej centrum RoSE (Research Center for Sustainable Built Environment). Prowadzi zajęcia z Historii Architektury Współczesnej, Estetyki, Architektury Najnowszej i Historii Stroju. Oprócz projektowania architektonicznego zajmuje się m.in. archeologią podwodną i projektowaniem ubioru. 

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej:

herb

Miasto Toruń

Share
wróć