Marcin Berdyszak – Biały cień

20. 04. – 20. 05.
„Instalacje Marcina Berdyszaka wizualnym językiem „opowiadają” o newralgicznych aspektach współczesnej rzeczywistości, komentując je przy użyciu celnie dobranych i zestawionych obiektów czy owoców, dopełnionych odpowiednią kolorystyką, opakowaniem, a często także i oświetleniem. W poszczególnych fazach twórczości artysty pojawiają się rozmaite przedmioty, które stają się środkami wyrazu, wprzęgniętymi w poszczególne koncepcje. O ile wcześniej Berdyszak regularnie sięgał po owoce, konfrontując naturę i kulturę oraz eksplorując zacierające się granice pomiędzy nimi, o tyle obecnie często w jego wizualnym słowniku występuje laska: laska, na której wpierają się starsi ludzie; laska niewidomych, kula niepełnosprawnych, czy wreszcie laska eleganckich dandysów. Każda z nich wnosi odmienne sensy, uruchamiając inny potencjał semantyczny”.(fragment tekstu Marty Smolińskiej)

Niewielki ubiegłoroczny pokaz Poręczenie był premierową prezentacją Marcina Berdyszaka w Wozowni, a także zapowiedzią jego obecnej dużej wystawy indywidualnej.

Artysta jest zakorzeniony w XX-wiecznej awangardzie, z którą podejmuje dyskurs i której ikony wykorzystuje do obnażania nieadekwatności jej zdobyczy. Artysta rozprawia się z mitem nowości, oryginalności i odkrywczości dzieła sztuki. Jest też jednym z nielicznych twórców w Polsce, którzy podejmują problematykę sztuki i kondycji ludzkiej nie z punktu widzenia lokalnych partykularyzmów, nietrwałych mód, skandali i prowokacji artystycznych, lecz z szerokiej globalistycznej perspektywy i jej uniwersalnego, multikulturowego kodu”. (Elżbieta Kościelak)
Marcin Berdyszak studiował w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny) i uzyskał dyplom z malarstwa w pracowni prof. Włodzimierza Dudkowiaka oraz z rzeźby w pracowni prof. Macieja Szańkowskiego. Od 1989 roku związany jest z macierzystą uczelnią, pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego i prowadzi pracownię działań przestrzennych na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz zajęcia z warsztatów twórczości edukacyjnej na Wydziale Edukacji Artystycznej. Obecnie rektor Uniwersytetu Artystycznego. Prezentował swoją sztukę na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą, brał udział w spotkaniach i konferencjach dotyczących edukacji artystycznej, zrealizował kilkadziesiąt warsztatów autorskich. Zajmuje się sztuką instalacji i obiektu.
Share
wróć