Hybrydowość w grafice. Medium w poszukiwaniu swego czasu i sensu – sesja naukowa

 

Hybrydowość w grafice. Medium w poszukiwaniu swego czasu i sensu – sesja naukowa

17.11.2018 (sobota), godz. 10.00–19.00

prowadzenie: Sebastian Dudzik

współpraca: Stowarzyszenie Intergrafia, Katedra Historii Sztuki UMK

Zakres problemowy sympozjum dotyczy szeroko pojętego problemu łączenia w jednym dziele/realizacji artystycznej wielu odmiennych doświadczeń w budowaniu wizualnego przekazu. Tytułową hybrydowość rozpatrywać można poprzez pryzmat materiału, technologii, specyfiki procesu, ale też idei i niesionego przezeń przekazu. We współczesnej twórczości graficznej a także w obszarach jej pokrewnych już od jakiegoś czasu różnie pojmowane formy hybrydowości zyskały status wysokiej popularności a nawet powszechności. Wykorzystywane są zarówno do eksperymentalnej konfrontacji różnych technik i strategii wewnątrz medium, jak i stanowią jeden z elementów szerzej definiowanych strategii artystycznych. Trudno się nie zgodzić z tym, że w obu przypadkach hybrydy przyczyniają się do szerszej swoistej rewitalizacji medium, jego redefiniowania. W intencji organizatorów niniejszej sesji jest postawienie szeregu pytań o sens i znaczenie hybrydowości w matrycowej dziedzinie.

 

Program konferencji:

Share
wróć