Iga Martin: “Rozdźwięk”

 

Iga Martin (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Tytuł: Rozdźwięk

Technika: instalacja, stalowe pręty zbrojeniowe, taśma, farba akrylowa, cienkopis na kalce, dł. 4 m, szer. max 1,75 m, wys. max 2 m, 29,7 cm x 42 cm,  wideo (pętla) 59” 

 

Jaką formę powinno przyjąć pojęcie, które przez każdego jest inaczej pojmowane?

Jak przedstawić granicę jako uniwersalny znak?

Jak pokazać jej wielowymiarowość?

Nie jest istotne, jakie to granice: terytorialne, wirtualne, tożsamościowe, mentalne, prawne, nadane nam przez innych czy też takie, które sami sobie narzucamy.

Interesujące jest dla mnie pojęcie granicy jako bariery, która wyznacza obszary ochronne, obszary schronienia.

Instalacja pt.: Rozdźwięk jest sklepieniem, więźbą, ażurem, ulokowaniem w przestrzeni nieuchwytnych płaszczyzn. Czy jest jedynie złudną kryjówką-azylem, czy jej przeciwieństwem?

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

Share
wróć