JEMS Architekci. O naturalnej kontynuacji – wykład Macieja Miłobędzkiego w ramach cyklu „Architektura w Wozowni”

 

21.11.2016 (poniedziałek), godz. 17.00

wstęp wolny

 

„(…) Ukształtowane (raptem) na przestrzeni ostatnich dwustu lat doktryny konserwatorskie sprowadzają często nasze działania do utrwalonych nawyków co do stosowanych technik. Jeśli nawet w sposób zniuansowany opisują możliwe reakcje na bogactwo i różnorodność uwarunkowań, to w praktyce zamieniają się zwykle w sztywną urzędniczą doktrynę. Staramy się temu przeciwstawiać w przekonaniu, że nie przepisy, normy opisane na kartach i w manifestach, ale zdolności, kultura budowniczych i inwestorów, ich twórcze podejście do nowych wyzwań były zawsze tym, co decydowało o sukcesach lub niepowodzeniach przebudów, uzupełnień i renowacji. Sądzimy, że nie musimy być na przykład zdeterminowani do wyboru pomiędzy „neutralnością” współczesnych interwencji (o ile coś takiego w ogóle istnieje poza doktrynalnymi abstraktami) a różnymi formami rekonstrukcji. Upiększające zabytki kopie zabytków, zarówno te z kręgów Le Duca, jak i osadzone w socrealistycznej estetyce przykłady powojennej odbudowy, są często kostyczne, schematyczne i emanują brakiem autentyzmu, nawet dla średnio wyedukowanych odbiorców. Obie, skrajne opcje stoją w sprzeczności z tym, co nazywamy roboczo „naturalną kontynuacją”, podejściem zakładającym brak jednoznacznych, wstępnych założeń, procesem, w którym obok starannych analiz i studiów, subiektywne siłą rzeczy oceny i wyobrażenia decydują o przyjętych rozwiązaniach”. (Maciej Miłobędzki)

 

Maciej Miłobędzki – architekt. Urodził się w 1959 r. w Warszawie. W 1985 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1984–1988 pracował w Spółdzielni Pracy Twórczej Architektów i Artystów Plastyków ESPEA. Współzałożyciel i wspólnik JEMS Architekci działającej od 1988 r. Od 2004 r. promotor prac dyplomowych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Od 2008 r. wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Wybrane realizacje: siedziba AGORY S.A., budynek biurowy „Spectra” przy ul. Bobrowieckiej w Warszawie, „Dom przyszłości” w Choszczówce, zespół domów mieszkalnych przy ul. Hozjusza w Warszawie, budynek TRIO w Warszawie, skwer Hoovera w Warszawie, rozbudowa Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, rozbudowa Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Cykl Architektura w Wozowni zrealizowano we współpracy z Gminą Miasta Toruń.

logo Miasta Toruń

 

 

Share
wróć