Justyna Olszewska – Autotomia

Otwarcie wystawy 1 kwietnia (piątek) 2016, godz. 18
Wystawa czynna do 3 maja 2016

„Osobnik odrzuca część swojego ciała. W momencie zagrożenia ulega on procesowi samo oddzielenia – traci część siebie. Usunięty fragment staje się obcy, a puste miejsce ulega procesowi częściowej regeneracji (…)”

„Wystawa Justyny Olszewskiej pt. Autotomia, jest zapowiedzią większego cyklu, którego odsłona planowana jest na luty 2017 roku. Będzie konsekwentną kontynuacją dotychczas poruszanych przez nią tematów związanych z cielesnością, a przede wszystkim ze skórą – którą artystka porównuje do mapy ludzkich doświadczeń. Skóra, membrana, nasza zewnętrzna warstwa nieustannie ściera się ze światem zewnętrznym, ulega transformacjom, mechanicznym uszkodzeniom. Z jednej strony traktowana jest jak pancerz, który chroni nasze wnętrze przed światem, z drugiej strony jest łącznikiem pomiędzy tym, co skryte w głębi nas, a tym, co nas otacza. Jest spoiwem, które niejako „zlepia” się z miejscem, przedmiotem, osobą, a w momencie nieuniknionego czasem rozerwania równocześnie dochodzi do procesu samooddzielenia. Artystka w swoich wideoperformance’ach po raz kolejny wejdzie w relacje z materią. Obiekty, z którymi będziemy obcować z założenia mają ulegać ciągłym transformacjom – posiadają pamięć dotyku, a właściwie dotyk pamięci”.

Justyna Olszewska ( ur. 1990 w Szczecinie). Dyplom magisterski na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Asystentka w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku na wydziale Edukacji Artystycznej UAP. Granice jej działalności sięgają video-art’u, performance, instalacji oraz rzeźby.  W swoich pracach często eksperymentuję ze swoim ciałem, które traktuję jak materiał twórczy. Do tej pory nagrodzona m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Stypendium Artystyczne Miasta Poznania (2015). www.justynaolszewska.pl

 

Share
wróć