Krzysztof Jurecki “Kryzys fotografii artystycznej i perspektywy jego przezwyciężenia”

wykład – 8.04.2015 (środa), godz. 18

wstęp wolny

Autor, w nawiązaniu do poglądów Zdzisława Beksińskiego z końca lat 50., omówi problem kryzysowej sytuacji, w jakiej znalazła się fotografia artystyczna w Polsce w XXI wieku. Analizie poddane zostaną takie zagadnienia jak: teoria fotografii, nadprodukcja obrazów i kultura wizualna, festiwale, upadek magazynów fotograficznych. Autor przedstawi także możliwe drogi wyjścia z tak zarysowanej sytuacji, jeśli fotografia ma pełnić jeszcze funkcję artystyczną.

Krzysztof Jurecki – Urodzony w 1960. Absolwent historii sztuki na UJ w Krakowie (1985) oraz studiów doktoranckich w IS PAN w Warszawie (1990-93). Członek AICA i członek honorowy ZPAF, kurator wystaw i wykładowca akademicki. Od końca lat 80. autor wielu tekstów z zakresu historii sztuki i fotografii („Projekt”, „Fotografia”, „Obscura”, „Obieg”, „Format”, „Arteon”). Był stałym współpracownikiem „Kwartalniaka Fotografia” (od 2000-2010) i „Exit” (od 1990-2014). Interesuje się problematyką historii polskiej awangardy oraz fotografii XX wieku, w tym historią surrealizmu, fotografii niemieckiej lat 50., oraz fotografii amerykańskiej po II wojnie światowej. Autor kilku książek: Fotografia polska lat 80., Łódź 1989, Słowo o fotografii (wraz z K. Makowskim), Łódź 2003. Współpracownik PWN w Warszawie i Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.

Share
wróć