Laska jako Motivkunde w twórczości Marcina Berdyszaka

Spotkanie z krytyczką sztuki dr Martą Smolińską

8 maja 2012 godz.17

 

(…) W pracach Marcina Berdyszaka laski wcielają się więc w różnorakie role i sytuacje, za każdym razem kierując skojarzenia w odmiennych kierunkach, lecz zawsze takich, które – często z ironicznym dystansem – trafnie komentują współczesne realia. Strumienie asocjacji, wywoływane przez te realizacje, są dodatkowo stymulowane przez “mówiące” tytuły, których werbalna konstrukcja poszerza horyzonty odniesień. Przesłania i refleksje, które narastają w wyobraźni odbiorcy w kontakcie z instalacjamiBerdyszaka, bywają zazwyczaj gorzkie i sarkastyczne, a na pewno pozbawione aprobaty dla wielu analizowanych zjawisk. Za przenikliwą ironią, która często w pierwszej chwili wywołuje u widza uśmiech, stoją jednak głębokie etyczne przesłanki i pragnienie zainicjowania dyskusji na istotne tematy, dotyczące złożonej tkanki obecnej rzeczywistości”. Marta Smolińska, fragment eseju z katalogu wystawy

Share
wróć