NAD_RYSOWAĆ – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego

 

NAD_RYSOWAĆ – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego

11.05 – 03.06.2018

otwarcie wystawy: 11.05 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

kuratorka: Aleksandra Sojak-Borodo

 

Wydarzenia towarzyszące NAD_RYSOWAĆ – Międzynarodowej Wystawie Rysunku Studenckiego: KLIK

 

RYSOWAĆ to seria cyklicznych wystaw, organizowanych przez pracowników Zakładu Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych UMK od roku 2008. Pierwsze edycje miały zasięg ogólnopolski, a obecnie są to pokazy o charakterze międzynarodowym i odbywają się w formule biennale. Każda z odsłon projektu jest odpowiedzią na zmieniający się temat przewodni, który zawsze zasadniczo związany jest z obszarem rysunku. Daje to szansę na obserwację zmian zachodzących w procesach twórczych, jak również sposobach kształcenia artystycznego w obrębie tej dyscypliny.

Czym jest tytułowe NAD_RYSOWANIE, które stało się hasłem przewodnim tegorocznej edycji Międzynarodowej Wystawy Rysunki Studenckiego? To refleksja nad przekraczaniem rysunkowych granic, nad tym, co jest czymś więcej niż rysunkiem. Koncepcja ósmej edycji imprezy krąży wokół prostej rady prof. Krzysztofa Candera, wybitnego pedagoga i wszechstronnego artysty, która brzmi: „Więcej rysować!”. To „więcej” zamienione zostało w NAD_RYSOWANIE, czyli wartość dodaną.

Idea, do której odwołuje się tytuł wystawy, może się różnie przejawiać. W obszarze rysunku klasycznego oznacza dążenie do precyzyjnego odtwarzania rzeczywistości, a nawet wyjście w stronę NADrealizmu. W ramach rysunku reportażowo-codziennego znajduje odzwierciedlenie w NADaktywności – rysowaniu bez przerwy: na zajęciach, na marginesach, w szkicownikach, na papierze, ale też na wszystkich innych podłożach. W obszarze rysunku eksperymentalnego oznaczać może wyjście poNAD płaszczyznę, w przestrzeń, poza ściany galerii…

Jury Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego rozpatrzyło w tym roku 302 zgłoszenia z 30 uczelni z Polski i zagranicy. Do udziału w wystawie zakwalifikowało się ponad 90 artystów z następujących uczelni artystycznych: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Akademia Sztuki i Designu w Bratysławie, Akademia Sztuki i Designu w Charkowie, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk, Akademia Sztuk Pięknych we Lwowie, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Białoruska Państwowa Akademia Sztuki, Państwowa Akademia Sztuk Pięknych w Tibilisi, Petersburska Akademia Sztuki i Przemysłu, Podkarpacki Uniwersytet Narodowy w Iwano-Frankiwsku, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Państwowy w Brześciu, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Śląski w Cieszynie, Saxion University of Applied Sciences.

 

Share
wróć