„Neurofizjologia artysty” w Domu Muz

 

Galeria Wozownia jest partnerem wydarzenia:

 

NEUROFIZJOLOGIA ARTYSTY / eksperyment fundacji om z udziałem Elżbiety Jabłońskiej w akcji artystycznej pt. Partytura na głosy zwierzęce

Filia Domu Muz, ul. Poznańska 52

18.11 (piątek), godz. 19.00

 

logo_om_240x240mm

 

Celem projektu jest realizacja transdyscyplinarnego eksperymentu _e.1/2015-2017 dotyczącego próby zapisu sztuk „ulotnych“ w ramach działań performance, w którym to, co artystyczne (działanie artystów) jest zapisywane i analizowane metodami i językiem nauki. Poprzez nowe narzędzia dokumentujące przebieg działań artystycznych chcemy zwrócić uwagę na obszary całkowicie pomijane w procesie zapisywania akcji performatywnych, takich jak m.in. stan neurofizjologiczny artysty. Ciało performera interesuje nas w swej fundamentalnej roli, czyli organizmu funkcjonującego na poziomie biologicznym i emocjonalnym. Wypracowanie nowego sposobu zapisu dokumentującego zjawiska, stany i reakcje organizmu artysty wpisują się w dyskusje nad kwestiami poszerzającego się pola praktyk performatywnych, jak i kwestiami samej dokumentacji sztuki. Eksperyment podejmujący problem zapisu sztuk ulotnych jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce.
Finalnym efektem projektu będzie innowacyjna, oparta na badaniach kognitywnych i neurobiologii, metoda dokumentowania i archiwizowania tego typu realizacji artystycznych. W akcji artystycznej „Partytura na głosy zwierzęce“ artystka, Elżbieta Jabłońska, posługuje się narzędziem w postaci dźwięków wykonywanych przez chór. Dźwięki te powstały w oparciu o pierwotnie nagrane przez artystkę głosy zwierząt i zinterpretowane w utworze muzycznym Marcina Gumieli. Utwór ten jest odtwarzany przez Chór Akademickiego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pod dyrekcją Agnieszki Sowy. Jabłońska przyjmuje tu rolę obserwatorki wydarzenia, dlatego jej sposób patrzenia dodatkowo zostanie zarejestrowany przy użyciu mobilnego narzędzia okulograficznego Tobii Glasses Pro 2. Artystka i kompozytor podczas występu chóru zostaną poddani monitorowaniu aktywności mózgu przy użyciu mobilnego urządzenia do zapisu sygnału EMOTIV EPOC EEG. Dyrygentka natomiast zostanie podłączona do urządzenia Equivital EQ02 sem, które zapisuje cykl pracy serca (EKG), liczbę oddechów oraz temperaturę ciała. Jednocześnie za pomocą urządzenia B-Alert x24 qEEG prowadzony będzie zapis aktywności bioelektrycznej mózgu (EEG). Występ będzie rejestrowany za pomocą kamery GoPro. Podczas koncertu będzie także rejestrowany dźwięk (nagranie na setkę) oraz poziom jego natężenia przy użyciu sonometru.

Realizacja z udziałem Elżbiety Jabłońskiej i jej współpracowników jest pierwszą sesją z siedmiu planowanych w eksperymencie _e.1/2015-2017.

informacje o eksperymencie: http://www.funom.orgexperiments/c1nio

informacje o akcji artystycznej „Partytura na głosy zwierzęce“: http://naglosy.pl/

 

Artyści:

/ Elżbieta Jabłońska – autorka akcji performatywnej
/ Marcin Gumiela – kompozytor
/ Agnieszka Sowa – dyrygentka
/ Chór Akademicki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Badacze:
/ Kamil Kęska – realizator nagrań muzycznych
/ Dagmara Sobczak – socjolożka
/ Piotr Szymański – doktor nauk matematycznych

Instytucji zaangażowane w projekt:
/ DOM MUZ w Toruniu
/ Galeria Sztuki WOZOWNIA w Toruniu
/ Laboratorium Neurokognitywne Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii
przy UMK w Toruniu
/ Pracownia Neuropsychologii i Użyteczności WSG w Bydgoszczy
/ Wydział Nauk Historycznych, Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK w Toruniu
/ Wydział Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku Akademii Muzycznej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
/ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
/ Teatru im. William Horzycy W Toruniu

Fundacja Artystyczno-Badawcza om – organizmy i maszyny w kulturze
– realizacja sesji 1 eksperymentu _e.1/2015-2017:
/ Violka Kuś – autorka idei i opracowania eksperymentu
/ dr Małgorzata Jankowska – kuratorka projektu
/ Łukasz Kędziora – koordynator obszaru badań
/ dr Joanna Dreszer – opieka merytoryczna

Projekt realizowany przy udziale środków Toruńskiej Agendy Kulturalnej
w ramach programu Mikrowsparcie 3/2016

 

p1-s1_e1-2015-2017-banner2

Share
wróć