Paweł Rubinowicz – Architektura chaosu

Koncepcja „nowej złożoności” w kreacji architektonicznej

wykład

25 kwietnia (środa) 2012 roku, o godz. 17

wstęp  wolny

 

Wykład prezentuje nową interpretację pojęcia złożoności formy architektonicznej w kontekście matematycznej teorii chaosu deterministycznego i geometrii fraktalnej. W klasycznym rozumieniu i doświadczeniu projektowym złożoność formalna jest wynikiem odchodzenia od określonych zasad porządku w stronę swobodnej i intuicyjnej kreacji. Natomiast przeprowadzone przez autora badania i symulacje komputerowe dowodzą, że prosta reguła, zasada czy prawo może stanowić ścisłą definicję niezwykle skomplikowanej, gęstej i pozornie nieregularnej struktury. W ujęciu architektonicznym wyznacznikiem „nowej złożoności” jest uzyskiwanie form złożonych, będących efektem prostego procesu formowania. Zasada geometrycznej organizacji takich form jest określana mianem „porządku wyższego rzędu”. 

 

Paweł Rubinowicz, architekt, studia na Politechnice Szczecińskiej i Fachhochschule Oldenburg (Niemcy). Doktorat na Politechnice Krakowskiej w 2011 roku, pt. Chaos jako porządek wyższego rzędu w wybranych trendach współczesnej architektury. Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie od 1999 roku. Uczestnik konkursów, warsztatów architektonicznych oraz konferencji naukowych w Polsce, Niemczech, Finlandii, Szwecji, Litwie, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych i Republice Południowej Afryki. Autor 20 publikacji naukowych. Współautor studiów urbanistycznych dla kilku miast w Polsce. Współkoordynator projektów europejskich w ramach programu Culture 2000 (2003-2004). Prezentował indywidualne wystawy fotograficzne w dziecięciu miastach w Polsce (2000-2011). Od 2009 kurator Galerii Architektów Forma w Szczecinie, działającej pod patronatem Muzeum Narodowego. Kontakt: pawel@rubinowicz.com.pl

 

 

architektura w wozowni

autorka projektu: Teresa Dudzińska 

Share
wróć