Petr Dub: Czech Contemporary Art Going Public

 

Petr Dub: Czech Contemporary Art Goging Public

26.11.2016 (sobota), 12.00

wykład w języku angielskim

 

Prezentacja dotyczyć będzie czeskiej sztuki w przestrzeni publicznej. Kilka ostatnich prac Petra Duba dotykała tej materii, jednak artysta pokaże również najbardziej znaczące przykłady tego typu działań z obszaru czeskiej sztuki. Artysta reprezentuje Spolek Skutek Union, która dąży do zwiększenia budżetu publicznego na działania artystyczne w przestrzeni miejskiej. Temat zostanie podjęty także z politycznej perspektywy – zostaną przedstawione negocjacje, które organizacja prowadzi z czeskim ministerstwem kultury.

Petr Dub – ur. w 1976 r. w Pradze. Studia magisterskie i doktoranckie odbył na FAVU BUT w Brnie oraz AAAD w Pradze. Jego prace obejmują szerokie spektrum problemów współczesnego świata: ideologii, kapitału, pamięci, globalności i lokalności. Tworzy instalacje oraz obrazy-obiekty, w których ukryte pod płótnem elementy konstrukcji napierają na gładką, napiętą „skórę” obrazów, powodując różnokształtne odkształcenia. Poszczególne cykle prac stanowią komentarz do różnych zjawisk kultury, ale mówią też o prywatnych doświadczeniach.

 

Share
wróć