VII Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ NATURALNIE

13.05.2016–19.06.2016
otwarcie wystawy: 13.05. (piątek), godz. 18.00

Wystawa Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ organizowana jest przez Zakład Rysunku UMK od 2008 roku. Tegoroczna edycja po raz pierwszy ma zasięg międzynarodowy. Na wystawie pokazane zostaną 103 prace blisko 120 młodych artystów (lub grup artystycznych) z następujących uczelni: ASP Charków (Ukraina), ASP Gdańsk, ASP Katowice, ASP Kijów (Ukraina), ASP Kraków, ASP Lwów (Ukraina), ASP Mińsk (Białoruś), ASP Łódź, AS Szczecin, ASP Tbilisi (Gruzja), ASP Warszawa, ASP Wrocław, PWSTiT Łódź, UA Poznań, UAM Poznań, UMK Toruń, Uniwersytet w Salamance (Hiszpania), Uniwersytet Zielonogórski, UP Kraków, UTP Bydgoszcz.
Jak zawsze na wystawie zostaną pokazane różnorodne prace, które ukazują możliwie szeroko ujętą problematykę rysunku klasycznego, współczesnego, aktualnego (rysunek z natury, rysunek wbrew naturze, spontaniczny, wykoncypowany, rysunek użytkowo-projektowy, mistyfikacje rysunkowe, rysunek faktu, rysunek natury, rysunek „nie ręką ludzką uczyniony” [acheiropoietos – нерукотворный], rysunek mix-inter-multimedialny, rysunek przestrzenny, animowany, ilustracyjny, foto-video rysunek, performance).
Mottem wystawy jest cytat z Dziennika Ferdynanda Ruszczyca: „Wilno, środa 19 V (1920). W ogrodzie Bernardyńskim. Rysują. Pokazuję cienie na ścieżkach jako rysunek natury” (Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. II, Wilno, s. 76). Powyższe słowa przenoszą nas do początków historii Wydziału Sztuk Pięknych, które wiążą się z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie. Okazja do wspomnień jest wyjątkowa, bowiem VII edycja Wystawy Rysunku Studenckiego została włączona w cykl obchodów 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Sztuk Pięknych.

Share
wróć