Styczeń 2023 w Wozowni

 

WYSTAWY

 

do 24.01.2023

Krzysztof Mazur: „Formacja”

do 12.03.2023

Pokaz prac z kolekcji Galerii Sztuki Wozownia: plakaty z lat 50.

 

Filip Wierzbicki-Nowak: „Punkty odniesienia”

20.01–12.03.2023

otwarcie wystawy: 20.01 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

koordynacja: Joanna Gwiazda

W dzisiejszym świecie punkty odniesienia wobec otaczającej nas rzeczywistości opierają się nie tylko o źródła naukowe i media cyfrowe, ale również o informacje, mity i opowieści zasłyszane, które mogą swobodnie ewoluować i wplatać się w rzetelną, sprawdzoną wiedzę, dostosowując się do odpowiednich kontekstów. Symbolem takich odniesień jest Toruń, gdzie w umyśle młodego, dociekliwego człowieka, dojrzewała myśl obalająca dotychczasowe poglądy na wiedzę o wszechświecie. Takie obiekty jak np. Planetarium czy Obserwatorium Astronomiczne są punktami odniesienia do rewolucyjnej teorii Mikołaja Kopernika.

Współczesny człowiek stara się zapanować nad naturą, nie zawsze korzystając z naukowych rozwiązań. Jak trafnie zauważył Claude Levi-Strauss: mit „[…] zapewnia człowiekowi złudne wrażenie, że jest on w stanie zrozumieć wszechświat i że on, w rzeczy samej, wszechświat rozumie. Jest to jednak tylko iluzja”. Z kolei Eric Davis zauważył, że „[…] w miarę jak produkcja i dystrybucja informacji narastają w postępie wykładniczym, tradycyjne hierarchie wiedzy załamują się, pozostawiając po sobie fragmentaryczny, lecz nadmiernie przesycony danymi świat dwuznacznych sprawozdań, marginalnych informacji i sugestywnych powiązań. Jeśli uznasz, iż jesteś zmuszony do tego, aby jakoś powiązać cały ten chaos, wówczas szalony mechanizm teorii spiskowej zaczyna cię oczarowywać”.

W moich realizacjach zastanawiam się, na jakie potrzeby człowieka odpowiada mit i dlaczego ludzie w niego wierzą. Nauka nie daje jasnych, prostych rozwiązań dotyczących spornych kwestii ideologicznych – są one trudne (skomplikowane), niejednoznaczne, zmienne.

Niełatwo jest uświadomić sobie nieprzewidywalną potęgę natury, ponieważ często jest ona zakłócona przez medialny szum informacyjny oraz cyfrowe nośniki rejestrujące obraz. Nie pozwalają dostrzec tego co stałe, lecz wkrótce może ulec erozji. Dramatyczne wyzwania współczesności i często ubogie interpretowanie natury poprzez środki masowego przekazu uniemożliwiają dogłębne rozumienie przeszłości, teraźniejszość i przyszłości. Każdy z obrazów, jest częścią tworzonej przeze mnie mitologii, na którą składają się wyobrażenia o otaczającym nas świecie.

Filip Wierzbicki-Nowak

 

 

WYDARZENIA

 

22.01.2023 (niedziela), godz. 12.00

Oprowadzanie i finisaż wystawy Krzysztofa Mazura “Formacja”

wstęp wolny

Zapraszamy na oprowadzanie po aktualnych wystawach w Wozowni połączone z finisażem wystawy Krzysztofa Mazura “Formacja”. W południe 22.01 o wystawie “Punkty odniesienia” Filipa Wierzbickiego-Nowaka opowie jej koordynatorka, Joanna Gwiazda. Chwilę później, o 12.30, w przestrzeni wystawy “Formacja” odbędzie się jej finisaż. Autor projektu Krzysztof Mazur oraz jego kuratorka Dorota Grubba-Thiede opowiedzą o procesie ewolucji, jaki przechodziła instalacja w czasie trwania ekspozycji. Spotkanie będzie także okazją do poznania genezy projektu i głębszego wglądu w twórczość Krzysztofa Mazura.

 

24.01.2023 (wtorek), godz. 17.30

Polaroid: fotografia z importu – wykład i spotkanie wokół książki dra Witolda Kanickiego o Wacławie Nowaku

wstęp wolny

Zapraszamy na spotkanie promujące najnowszą książkę dra Witolda Kanickiego „Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu”.

W czasie wykładu autora uczestnicy poznają m.in. nieznane fakty z dziejów funkcjonowania marki Polaroid w PRL-u i innych krajach byłego bloku komunistycznego. W czasach Zimnej Wojny materiały natychmiastowe produkowane przez amerykańską korporację używane były jako narzędzie kulturowej rywalizacji i kolonizacji. Przedmiotem prelekcji będzie również niezwykle barwna postać nieco zapomnianego dziś fotografa – Wacława Nowaka, który jako pierwszy Polak podjął współpracę z amerykańską korporacją, uzyskując darmowe materiały natychmiastowe w poł. lat 70.

Witold Kanicki – zajmuje się historią polskiej fotografii natychmiastowej odkąd zauważył, że niewiele o niej wiadomo. Efekty archiwalnych poszukiwań prezentował w trakcie dwóch wystaw zbiorowych – „Instant Curiosities” (Galeria Miejska Arsenał w Poznaniu, VIII Biennale Fotografii, 2013) oraz „Archiwa błyskawiczne” (Gdańska Galeria Fotografii, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 2021). Prowadząc kwerendy natrafił na nieznany i nieopracowany zbiór polaroidów krakowskiego fotografa – Wacława Nowaka, który stał się przyczynkiem do napisania monografii jemu poświęconej.

Witold Kanicki jest doktorem historii sztuki, adiunktem na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. W latach 2014-2020 wykładał gościnnie na Zürcher Hochschule der Künste w Zurychu. Pracował jako niezależny krytyk i kurator. Autor kilkudziesięciu tekstów o sztuce i fotografii, publikowanych m.in. na łamach „Kwartalnika Fotografia”, „Artluka”, „Exitu”. Rozprawa doktorska jego autorstwa ukazała się pod tytułem „Ujemny biegun fotografii: negatywowe obrazy w sztuce nowoczesnej” w 2016 roku, nakładem wydawnictwa Słowo/obraz terytoria. Od 2014 roku kieruje grantem Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, którego celem jest wydanie antologii polskich tekstów o fotografii. Jest Ślązakiem zamieszkałym na emigracji w Poznaniu.

—–

W ramach spotkania uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się i zakupu ciekawie zaprojektowanej książki (projekt graficzny: Łukasz Paluch) Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu”, która jest nie tylko pierwszą monografią krakowskiego artysty, ale i pierwszą polską książką na temat fotografii polaroidowych.

Informacje o książce:

Witold Kanicki, „Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu”, Wydawnictwo Wolno, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Poznań-Lusowo 2021.

Książka Witolda Kanickiego „Wacław Nowak. Polaroid – fotografia z importu” to pierwsza monografia poświęcona zmarłemu przedwcześnie (niemal pół wieku temu) krakowskiemu artyście. Skupia się na polaroidowym dorobku niezwykle intrygującego, dziś nieco zapomnianego fotografa, kojarzonego zwykle z czarno-białymi zdjęciami z nurtu fotografii subiektywnej. Jego natychmiastowe zdjęcia stały się pretekstem do pogłębionych rozważań na temat skomplikowanych dziejów materiałów firmy Polaroid w Polsce Ludowej.

Indywidualne podejście do fotograficznego rzemiosła przyniosło Wacławowi Nowakowi międzynarodowe uznanie. Potwierdzają to liczne publikacje w periodykach branżowych, a także udział w wielu ważnych wystawach po drugiej stronie żelaznej kurtyny (m.in. wystawa „Vision and Expression” w George Eastman House w Rochester w 1969 roku). O wyjątkowości krakowskiego artysty świadczy również współpraca z Polaroid Corporation nawiązana już w 1974 roku. Umożliwiła mu ona stały dostęp do darmowych materiałów amerykańskiego producenta, wysyłanych w ramach Artist Support Program. Prace Wacława Nowaka znajdują się dziś w ważnych zbiorach fotografii, w tym między innymi w europejskiej części kolekcji Polaroida przechowywanej obecnie w wiedeńskiej galerii Ostlicht.

Książka składa się z obszernego eseju oraz części albumowej ponad stu fotografii natychmiastowych powstałych w latach 70. Pokazują ówczesną Polskę w amerykańskich barwach, silnie kontrastując z powszechną szarością PRL-u. Niezwykle rzadkie w krajach byłego bloku wschodniego zdjęcia na materiałach firmy Polaroid stały się pretekstem do opowieści o istocie fotografii natychmiastowej, politycznym uwikłaniu technologii i zachodnich dóbr konsumpcyjnych, rodzimej fotografii kolorowej, tzw. estetyce snapshotu, a także samochodach, amerykańskim hiperrealizmie i jego relacji z kulturą komunistycznej Polski.

 

wróć