8. Międzynarodowe Triennale Grafiki KOLOR W GRAFICE / Duety8th International Graphic Triennial “Color in Graphic Art” – Duets

plakat 8 MTG kolor w grafice

kurator: Mirosław Pawłowski

wernisaż 25.09.2015, godz.18

wystawa czynna do 31.10.2015

„Kolor w grafice” jest najstarszą międzynarodową cykliczną imprezą plastyczną Torunia, organizowaną przez toruńską Galerię od początku lat osiemdziesiątych. Jest imprezą samodzielną i niezależną, włączoną na zasadach partnerskich w program międzynarodowej grafiki, które co trzy lata odbywa się w Polsce i obejmuje szereg wydarzeń artystycznych koordynowanych przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Toruńskie wystawy grafiki warsztatowej zawsze były na najwyższym poziomie, czemu sprzyja zamknięta formuła toruńskiego triennale i starannie dobierani przez organizatorów artyści z całego świata, zapraszani imiennie.

Od realizacji pomysłu by toruńską prezentację współczesnej grafiki artystycznej podporządkować problematyce obecnego w niej koloru minęło więc ponad 30 lat. Wybór nie był przypadkowy, nawiązywał bowiem do niezwykle żywej wówczas dyskusji o specyfice języka graficznego medium. Dziś kolor, choć nadal ważny, nie stanowi już tak frapującego technologicznego czy też teoretycznego zagadnienia. Dlatego od 2009 roku kolejne edycje toruńskiego triennale uzupełniane były podtytułem dookreślającym problematykę danej edycji.

Zaproszenia do udziału w imprezie kierowane są zazwyczaj do już znanych, wybitnych artystek/artystów z całego świata, co jest zrozumiałe w wypadku imprezy, do której uczestnicy zapraszani są imiennie. Byli to artyści o ugruntowanej już pozycji, a więc też najczęściej starszego pokolenia. Zamierzeniem tegorocznej edycji jest  otwarcie się na młodych twórców, stąd nieco zmieniona formuła triennale – każdy  z zaproszonych uznanych grafików jest proszony o wskazanie wyjątkowo utalentowanego, jego zdaniem, artysty młodego pokolenia, z którym zaprezentuje w stworzonym w ten sposób duecie wybrane przez siebie prace. Wiąże to toruńskie triennale z jednym z głównych profili galerii Wozownia, jakim jest promocja i eksperyment.

8 edycja MTG „Kolor w grafice” zatytułowana Duety pokaże, że medium graficzne ma jeszcze wiele do zaoferowania i to zarówno w warstwie warsztatowej, w problematyce czysto artystycznej, jak również na styku rzeczywistości i sztuki. W tegorocznej edycji nastąpi konfrontacja pokoleń grafików. W efekcie pokazane zostaną najbardziej aktualne przemiany w obrębie dyscypliny i jej dalsze perspektywy. MTG od wielu lat prezentuje wiodące tendencje w grafice warsztatowej i projektowaniu graficznym, stanowi platformę spotkania grafików z całego świata i cieszy się uznaniem specjalistów.  

Impreza zrealizowana we współpracy z Gminą Miasta Toruń:

logo Miasta ToruńMiasto Toruń

 

Patronat honorowy:

marszałek

curated by: Mirosław Pawłowski

opening 25.09.2015 , 18.00

open till 31.10.2015  

Thirty years have passed since the materialization of the idea to subordinate the presentation of contemporary graphic art held in Toruń to the problem of color: one of graphics’ internal features. This choice was not accidental, it was influenced by an intense debate about the specificity of the language of the graphic medium taking place at the time. Grounded in technique, color was one of the main features setting the medium apart from painting or drawing. Today, while still important, color is no longer such a compelling technical or theoretical issue.

Thus, in 2009 the IGT “Color in Graphic Art” was dedicated to the question of identity and tradition, problems presented and analyzed from the author’s point of view, with the artwork and art history as the references. Later, in 2012, we tried to address the question on how contemporary forms of information/communication influence or alter the human predicament in the light of the problems that the reality of today causes, or in other words: how does an artist participate in reality? As it turned out, reflections on the topic of color became one of the founding mental and theoretical elements for the upcoming digital revolutions. So far, we would usually invite recognized, prominent artists from all over the world – a mode of conduct appropriate for an event with named invitations. In 2015 we wish to break with the tradition. Still, the curator did send invites to renowned figures in graphics worldwide, but this time supplemented with a kind request to “extend the guest list” with one’s younger colleagues – artists. Herein lies the link between the Triennial and two of the core profile features of Wozownia, i.e. promotion and experimentation.

It might prove really interesting to observe which artistic attitudes and formal solutions have been chosen by artists of different geographic, cultural and academic backgrounds. To what extent will this be a continuation of their own concepts, or how much will come from noticing novel, interesting propositions.   As much as the preceding edition constituted a kind of summary for the three decades of changes that have transformed the medium thoroughly, the current one is to open up for propositions of the young artists, most probably, more closely related to the “here and now”, showing new paths for the development of the discipline. We hope that the 8th edition of IGT “Color in Graphic Art”, entitled “Duos”, shall prove that the medium of graphics has still a lot to offer in terms of practice, purely artistic matter, as well as, the crossing point between reality and art.

Share
wróć