8. Triennale Małych Form Malarskich

8. Triennale Małych Form Malarskich

Uroczysty wernisaż połączony z rozdaniem nagród laureatom 10 września 2010, godz. 16.00

Wystawa czynna do 3 października 2010

 bmfm2(1)    

   Kuratorka 8 TMFM: Teresa Dudzińska

 

Triennale Małych Form Malarskichjest cykliczną ogólnopolską imprezą „Wozowni” o charakterze konkursowym – przedmiotem konkursu są dwuwymiarowe prace malarskie wykonane w dowolnej stylistyce i technice malarskiej o maks. powierzchni 600 cm 2.

„Triennale Małych Form Malarskich – pisze w katalogu Teresa Dudzińska – nadal jest imprezą prezentującą poszukiwania i osiągnięcia w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej we wszystkich współczesnych kierunkach twórczych, chociaż tegoroczna edycja przebiega pod znakiem kilku istotnych zmian. Przede wszystkim zwiększono przedział czasowy pomiędzy kolejnymi edycjami (…), co wiąże się z nadzieją na uzyskanie bardziej znaczących zmian w procesie tworzenia dojrzałych i przemyślanych realizacji. W nawiązaniu do tych oczekiwań, regulamin 8 TMFM został wzbogacony o credo skierowane do artystów, które pozwolę sobie zacytować: Ograniczenie formatowe nie ma być jedynie alternatywą wielkoformatowych prac, lecz szansą na dzieło skondensowane, treściwe, poszukujące nowych rozwiązań malarskich, adekwatnych do naszych czasów. Akceptując wszelkie propozycje w ramach regulaminu, spodziewamy się prac niekonwencjonalnych, z pomysłem, wywołujących żywą reakcję, stawiających na antypodach naszych oczekiwań banał i komercję. Mały format, dający miejsce refleksji i metaforze, to także pole eksperymentu, gdzie powinno się rodzić coś odmiennego i ryzykownego. (…) Niezmiennie organizatorzy pozostawiają artystom pełną swobodę w wyborze techniki, tematu, stylistyki. Jedyne ograniczenie stanowią wymiary prac, co decyduje o specyfice toruńskiej imprezy – jednak od tej edycji format pracy został powiększony i nie może przekraczać 600 cm2(do tej pory 400 cm2).

Czy poczynione wyżej działania stały się stymulatorem oczekiwanych zmian? – wydaje się, że tak (…) Rezultaty (…) najlepiej pokazuje wrześniowa wystawa, gromadząca obrazy artystów, którzy niejednokrotnie w sposób bardzo osobisty, spontaniczny podjęli wyzwanie zmierzenia się z trudnym problemem małej formy malarskiej, a wielu spośród nich odnalazło w niej także miejsce na eksperymenty warsztatowe, niekonwencjonalne rozwiązania formalno-stylistyczne, wyraziste przesłanie ideowo-artystyczne.”

W dniach 24/25 maja 2010 roku w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu obradowało jury 8 TMFM w składzie: prof. Andrzej Zwierzchowski (przewodniczący), artysta malarz; Beata Ewa Białecka, artysta malarz; Teresa Dudzińska, kuratorka 8 TMFM; dr Łukasz Kiepuszewski, historyk i krytyk sztuki. Spośród 683 prac 253 uczestników etapu konkursowego jury zakwalifikowało do wystawy 266 małych form malarskich 137 artystów i przyznało trzy nagrody i trzy równorzędne wyróżnienia regulaminowe oraz sześć nagród fundowanych:

Laureaci nagród regulaminowych:

Małgorzata Wielek-Mandrela – I Nagroda(ufundowana przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego);

Marzena Klimowicz – II Nagroda (ufundowana przez Prezydenta Miasta Torunia);

Anna Sieńkowska-Grynko – III Nagroda;

Marcin Fajfruk, Izabela Kwaśniewska, Renata Zimnicka-Prabucka– trzy równorzędne wyróżnienia.

Laureaci nagród fundowanych:

Krystyna Juszczak – Nagroda Specjalna Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

Agnieszka Borkowska – Nagroda Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Anna Alicja Trochim – Nagroda Serwisu Ramiarskiego JEST;

Sebastian Wywiórski – Nagroda Fundacji Promotion of Dreams;

Jolanta Kuszaj – Nagroda BLIK Zaopatrzenie Plastyków i Konserwatorów Dzieł Sztuki;

Damian Gierlach – Nagroda Związku Polskich Artystów Plastyków, Zarząd Okręgu w Toruniu.

„Formuła niniejszego konkursu i wystawy ściśle – „w centymetrach” – wyznacza warunki konkretyzacji malowidła. Dzięki temu stanowi nieproste wyzwanie dla artystów, ale również otwiera szansę, by dzięki powstałym pracom zastanowić się nad związkiem między obrazem a jego wielkością. Posługując się paradoksem można powiedzieć, że mały format umieszcza kwestię granicy w samym centrum swojego problemu. W małym obrazie, jak w żadnej innej postaci wyobrażeń granica pola malarskiego określa to, co między jej zarysami się zawiera. Zmaterializowana w postaci krawędzi lub ramy zaciska się nad swym wizerunkiem i nadaje mu charakter pewnego zamkniętego i wewnętrznego świata o szczególnym wizualnym zagęszczeniu. Siła napierających granic przejawia się na różnorodnych planach malowidła, ale przede wszystkim powoduje, że obraz jest bardziej pochłonięty przez swą fizyczną kondycję i nie kamufluje swej przedmiotowości. (…) odrębność małych obrazów w większości wypadków wynika z ich zdolności do wytworzenia niespodziewanego indywidualizującego impulsu. Widz zyskuje rzadką swobodę w tworzeniu własnych projekcji, dzięki temu, że dyskretnemu zatarciu ulega fakt, iż to samo kameralne oddziaływanie skierowane jest również do innych. Inaczej mówiąc, pozostając w iluzji wyodrębnienia, zyskuje tu „bezpieczną” przestrzeń na pielęgnowanie osobistych pragnień i fantazmatów. (…)” (Łukasz Kiepuszewski, Porcja malarstwa, fragmenty z katalogu 8 TMFM)

Na wystawie prace w małym formacie prezentują także jurorzy 8 TMFM. Wystawie towarzyszy Plebiscyt Publiczności na najciekawszą małą formę malarską.

Impreza finansowana przez:

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ;

sp2005_clip_image002

Gminę Miasta Toruń

herb_torunia         torun2016plkandydat_m(1)

patronat medialny:

gazeta-pl-czarne kopia

Share
wróć