AERO / Edward Saliński

23.02. 2024 – otwarcie wystawy

17.03. 2024 – zakończenie wystawy

otwarcie wystawy: 23.02 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

kurator: Jacek Świderski

Wystawa grafiki o tytule AERO jest retrospektywną prezentacją wybranych prac o dość jednorodnym charakterze formalno-technicznym, które powstawały od ostatnich lat studiów. W tamtym czasie aartsta interesował się sztuką surrealistów i ich teoretycznymi rozważaniami, w których starali się oni wyrażać wizualnie swoją percepcję wewnętrzną wspartą groteską, wizjami sennymi, fantazją czy halucynacją. Dla autora AERO lotnych grafik duże znaczenie, podobnie jak u surrealistów ma przypadek i związany z nim zaskakujący eksperyment techniczny, absurd czy nonsens jako wątek treściowy.
Oskar Dominquez hiszpański malarz surrealista nazwał swoją technikę tworzenia obrazów dekalkomanią. Edward Saliński zdejmując przypadkowe obrazy z powierzchni wody, nazwał je w 1974 roku deakwamanią. Ta zabawa jest ciągłą inspiracją dla autora w tworzeniu aktualnie powstających kompozycji graficznych, w których wykorzystuje narzędzia grafiki komputerowej.
Mają one charakter dynamicznych, lotnych form opływowych o charakterze organicznym, pozornie zamkniętych w kwadratowych formatach 100×100 cm, drukowanych na płótnach. Nadrealny świat lotnych wizji sennych Edwarda Salińskiegio, jego analiza i odbiór mogą ograniczyć się do trzech pojęć: WODA, WIEDZA, WYOBRAŹNIA.

Edward Saliński – grafik, absolwent kierunku grafika na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. Dyplom zrealizował pod opieką prof. Edmunda Piotrowicza oraz prof. Bogdana Przybylińskiego, w 1974 roku. W czerwcu b.r. obchodził będzie 50-lecie pracy twórczej. Wystawa w Galerii Wozownia jest jedną z kilku wystaw jubileuszowych zaplanowanych na lata 2024-2025.
W biografii artystycznej ma 12 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju
i za granicą. W latach 1975-2015 był wykładowcą Wydziału Sztuk Pięknych UMK, gdzie od 1993 roku prowadził samodzielnie pracownię dyplomującą w zakresie projektowania graficznego.
Od 2018 do chwili obecnej profesor Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej. Aktualne zainteresowania naukowo-artystyczne oraz dydaktyczne dotyczą szeroko pojętej komunikacji wizualnej. Jego twórczość artystyczna przebiega dwoma pozornie przeciwstawnymi kierunkami. Pierwszy dotyczy tzw. grafiki artystycznej, z którą z przyjemnością zmaga się od czasów studiów. Zmagania te prezentowane są na aktualnej wystawie w Galerii Wozownia. W 1975 pojawiła się dodatkowa fascynacja projektowaniem graficznym. Projektował i projektuje plakaty, ilustracje, graficzne opracowania książek, znaki graficzne oraz druki akcydensowe.
Przez okres pięćdziesięciu lat obydwa te nurty artystycznej kreacji przebiegały i przebiegają niezależnie i bezkonfliktowo.

Share
wróć