Agata Skupniewicz: „LABORATORIUM. RE: al_l_ity ~ liquid borders”

 

Agata Skupniewicz: „LABORATORIUM. RE: al_l_ity ~ liquid borders”

09.09–16.10.2022

otwarcie wystawy: 09.09 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

współpraca kuratorska: Natalia Cieślak

 

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

ul. Ducha św. 6

 

„LABORATORIUM. RE: al_l_ity ~ liquid borders” to interdyscyplinarna wystawa, w ramach której Agata Skupniewicz snuje rozważania na temat motywu podróży i sposobów ich odbywania, a także koncepcji granic – geograficznych, politycznych, wewnętrznych. Pretekstem do realizacji tego projektu stała się nie tylko wyprawa artystki na Majorkę, ale również obcowanie z przestrzenią zlokalizowanego tam Archiwum Planas i zgromadzonymi w nim zbiorami.

Podróż artystki, przekładana w czasie z uwagi na COVID-19, siłą rzeczy poprzedzona była wirtualnymi wędrówkami po przestrzeni cyfrowej. Dopiero „tranzyt ciała” na wyspę pozwolił jej przekroczyć kolejną poznawczą granicę. Po przybyciu na miejsce aspektem szczególnie interesującymi dla Agaty Skupniewicz okazały się – obok samego terytorium wyspy – także jej płynne ograniczenia. Pierwotnie wyznaczone przez uwarunkowania przyrodnicze, pokonywane były przez człowieka, który stawiał wtórne bariery i podziały, demonstrując tym samym swoją pozycję i poddając krajobraz zewnętrznej presji.

Agata Skupniewicz tka swoje prace podróżując w przestrzeniach i czasie. Część z nich powstała w oparciu o archiwalne dokumenty i obrazy dotyczące spuścizny kulturowej Majorki oraz transformacji jej terytorium w konsekwencji rozwoju masowej turystyki, przypadającego na lata 50.–70. XX wieku. Unaoczniają one proces budowania zbiorowych wyobrażeń na temat wyspy. Jej współczesny pejzaż wyłania się ze swoistej dychotomii między ograniczeniem a dostępem, wnętrzem a zewnętrzem, przeszłością a teraźniejszością. Artystka traktuje archiwum jako miejsce inspiracji, przestrzeń poznawczą i narzędzie interpretacyjne o podwójnej naturze: z jednej strony materiały tam zgromadzone uchodzą za zapis historyczny, z drugiej – noszą znamiona kolekcji fikcji. Idea wspomnień oraz granice pamięci – indywidualnej i zbiorowej – ustanawiają oś łączącą prace prezentowane na wystawie.

Istotną dla artystki jest kwestia tworzywa wykorzystywanego do tego, by towarzyszące jej idee zyskały namacalne kształty. Jak sama mówi: „Na koncepcję projektu i moje wybory znacznie wpłynął zarówno problem nadprodukcji, jak kwestie środowiskowe. Wiele materiałów i obiektów, które posłużyły mi do przygotowania projektu RE: al_l_ity, pochodzą z odzysku – przeznaczone, przez innych, do wyrzucenia lub ewidentnie znalezione przeze mnie jako śmieci”.

Projekt „RE: al_l_ity ~ liquid borders” zrealizowany został w ramach rezydencji artystyczno-badawczej LANDLIMO, we współpracy artystki z Centrum Badań i Kultury Współczesnej „Casa Planas”, Festiwalem „FotoLimo”, kolektywem „RUIDO Foto” i Pyrenees-Mediterranean Euroregion; dodatkowe wsparcie: Instytut Adama Mickiewicza, w ramach programu „Kultura polska na świecie”.

 

Agata Skupniewicz – artystka o interdyscyplinarnym, eksperymentalnym podejściu i zainteresowaniach z pogranicza dokumentu i narracji artystycznej. Przygląda się relacji artysta – archiwum w dyskursie sztuki współczesnej. Podejmuje tematykę związaną z ideą wspomnień (kolektywnych i indywidualnych), sposobami podróżowania oraz szeroko rozumianą koncepcją granic, odkrywając w ten sposób kobiecy charakter własnych wypraw.

Łączy różne formy artystycznej reprezentacji – przede wszystkim fotografię, film eksperymentalny, obiekt, instalację, sięga do książki artystycznej oraz działań site-specific. Nieodłącznym aspektem jej pracy jest proces eksperymentowania w obrębie technik i możliwości zapisu medialnego. Znaczny nacisk kładzie na wyważone i możliwie odpowiedzialne metody działalności i produkcji artystycznej.

Równolegle do praktyki artystycznej od wielu lat artystka angażuje się we współpracę z NGO oraz edukację nieformalną. Zależy jej na inicjowaniu dialogu, pogłębianiu wrażliwości i refleksji społecznej.

 

 

 

wróć