Aleksandra Dzido: “Arena”

 

Aleksandra Dzido (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

Tytuł: Arena

Technika: 20 rysunków w formacie 30 cm x 30 cm, po złożeniu wszystkich razem 150 cm x 120 cm, technika olejna na papierze kredowym

 

Wszystkie rysunki zostały wykonane podczas kwarantanny. Praca nad tym cyklem jest dla mnie swego rodzaju stanem medytacji, powtarzanym codziennie przez kilka godzin, refleksją nad człowiekiem jako istotą społeczną.

Arena według SJP:

  1. «odgrodzone koliste miejsce w cyrku, gdzie odbywają się popisy»
  2. «w starożytnym amfiteatrze: plac owalny lub okrągły, miejsce igrzysk lub przedstawień teatralnych»
  3. «duży, kolisty plac, ogrodzony dwoma rzędami barier, na którym odbywają się corridy»
  4. «teren działalności, miejsce jakichś zdarzeń»

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Aleksandra Dzido (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

Title: Arena

Technique: 20 drawings in 30 cm x 30cm format, after folding all together 150 cm x 120 cm, oil technique on chalk paper

 

All the drawings were made during quarantine. For me, working on this cycle is a kind of state of meditation, repeated daily for several hours, reflecting on man as a social being.

Arena according to the dictionary:

  1. ‘a fenced-off circular place in the circus where the shows take place’
  2. ‘in an ancient amphitheatre: oval or circular square, the venue for games or theatrical performances’.
  3. ‘a large circular square surrounded by two rows of barriers where corridors take place’.
  4. ‘area of activity, place of occurrence’.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć