Aleksandra Sojak- Borodo, Katarzyna Skrobała – RUBINKOWOAleksandra Sojak-Borodo, Katarzyna Skrobała – RUBINKOWO

otwarcie 8 sierpnia 2014, 18.00
wystawa czynna do 7 września 2014
Pomysł zrealizowania wspólnego projektu dotyczącego Rubinkowa pojawił się w 2013 roku.  Poprzedziły go wcześniejsze niezależne działania dotyczące osiedla; m.in. pocztówki “Pozdrowienia z Torunia” Aleksandry Sojak-Borodo (2005, 2013), czy seria obrazów i wystawa “Rubinkowo” Katarzyny Skrobały (2007).
Artystki deklarują, że w 2014 roku ponownie chcą działać w obrębie Rubinkowa i pokazać, że w tym co pozornie nieatrakcyjne i typowe jest duży potencjał dla twórczych działań. Podsumowaniem rocznych działań będzie wystawa, na którą złożą się prace rysunkowe i malarskie zainspirowane blokowiskiem, mieszkańcami, krajobrazem Rubinkowa. Będzie można obejrzeć zdjęcia i filmy, złożyć model bloku, wybrać sobie nietypową pocztówkę. Nie jest to projekt zakładający inwentaryzację tego miejsca, a bardziej impresja na temat osiedla. Naszym założeniem jest – zapewniają autorki – by Rubinkowo potraktować tak, jakby to była reprezentatywna część miasta. Poza pracami, w których najistotniejszy jest walor plastyczny, projekt zakłada aspekt społeczny. (…) Dla nas jest to przede wszystkim przygoda artystyczna, ale z założeniem, że nie jest to tylko „sztuka dla sztuki”, a przedsięwzięcie niosące w sobie próbę pogłębienia pewnych więzi społecznych.
Wystawie będzie towarzyszył katalog, w którym obok reprodukcji prac rysunkowych, malarskich znajdą się także zdjęcia i historie opowiedziane przez mieszkańców Rubinkowa.
Na projekt Rubinkowo artystkom zostało przyznane roczne stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Torunia na rok 2014.
Katarzyna Skrobała, absolwentka Malarstwa Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Od 2006 pracuje w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu. Prowadzi cykliczne autorskie zajęcia plastyczne, pisze programy edukacyjne i zajmuje się projektowaniem graficznym.
Aleksandra Sojak-Borodo, ukończyła Grafikę na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w 2011 obroniła doktorat. Pracuje w Zakładzie Rysunku UMK. Tworzy instalacje, obiekty, rysunki, performance. Jest opiekunem Ogólnopolskiej Wystawy Rysunku Studenckiego odbywającej się od 2008 w Galerii Sztuki „Wozownia” i na WSP UMK w Toruniu. Prowadzi też warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży.

8.08 – 7.09. 2014

The idea of the project about Rubinkowo (block district distant from the city center) arose in 2013. It was preceded by accidental activities connected with the district: series of postcards “Greetings from Toruń” by Aleksandra Borodo (2005, 2013) and series of paintings and an exhibition called “Rubinkowo” by Katarzyna Skrobała (2007). The artists aim to show that apparently unattractive and standard space has potential to inspire the artistic activity. The exhibition is a final point of the project. It consists of drawings and paintings inspired by landscape and habitants of the district, photographs, films and postcards. Artists’ purpose is to present Rubinkowo as a representative part of the city. Beside the artistic works, the project assumes the social integration. The exhibition has a catalogue, which contains drawings, paintings, photographs and interviews with habitants of Rubinkowo.

Katarzyna Skrobała graduated from painting at the Department of Fine Arts at the Nicolas Copernicus University. She has worked since 2006 at the Children Art Gallery in Toruń. She prepares educational programs and workshops. She is also a graphic designer.
Aleksandra Sojak-Borodo graduated from printmaking at the Department of Fine Arts at the Nicolas Copernicus University. She creates installations, drawings, performances. She is a curator of Nationwide Exhibition of Student Drawing. She is also an art educator.

wróć