Alina Śmietana: “ta tu”

 

Alina Śmietana (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Tytuł: ta tu

Technika: tatuaż, 3,5 cm x 3 cm

 

Zrobiłam tymczasowe tatuaże ze wzorem męskich sutków w skali 1:1. Są dedykowane kobietom i jest to moja ironiczna odpowiedź na jedną z nierówności płciowych. Nakładając obraz męskiego sutka na kobiecy, chcę podkreślić bezsens tego działania, a tym samym cenzurowania kobiecych piersi oraz wszystkich sytuacji, jakie się z tym wiążą, takich jak sprzeciw wobec karmienia piersią publicznie. Jest to rozwiązanie “instant”, jedyne jakie aktualnie widzę, aby kobiety mogły równoprawnie eksponować swoje ciało, np. chodząc bez koszulki w miejscach publicznych czy udostępniając zdjęcia topless bez blokady konta na Instagramie.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Alina Śmietana (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Title: ta tu

Technique: tattoo, 3,5 cm x 3 cm

 

I made temporary tattoos with a 1:1 scale male nipple pattern. They are dedicated to women and this is my ironic response to one of the gender inequalities. By applying the male nipple image to the female one, I want to highlight the nonsense of this action, and thus the censorship of female breasts and all the situations that this entails, such as opposing breastfeeding in public. This is the solution I can see at the moment so that women can equally expose their bodies, e.g. by walking without a T-shirt in public places or sharing topless photos without blocking their Instagram account.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć