Aneta Fausek-Kaczanowska: “742/365”

 

Aneta Fausek-Kaczanowska (Akademia Sztuk Pięknych w  Krakowie)

Tytuł: 742/365

Technika: akryl, węgiel, grafit na papierze, 100 cm x 66 cm, wideo 3’13”

 

Praca składa się z dwóch rysunków oraz filmu, opowiadającego o ilości zapisków Janiny Turek. W ciągu całego swojego życia zapisała ona 742 zeszyty z łączną liczbą zapisów: 333 317. Podzieliła je na ponad 30 kategorii np.: Rewie, Potańcówki, Telewizja, Lektury, Kino, Przyjęcia, Telefony odebrane i Telefony wykonane itp. Każdy wpis był numerowany. Dzięki temu możemy je policzyć i stwierdzić ile razy wykonywała daną czynność. Notatki utrzymane są w formie bezosobowej, znalazło się w nich wiele detali z życia autorki. Jedynie emocje wyrażone są zapisami na pocztówkach, które pisała do siebie samej. Dopiero po jej śmierci córka odkryła ten diarystyczny dorobek. Inspirując się tą historią sama podjęłam zadanie stworzenia własnego dziennika. Przez rok, codziennie dziękowałam za rzeczy, jakie zdarzyły się minionego dnia, zamykając zapiski w szklanych ampułkach. Dwie prace rysunkowe to odpowiedź na brak emocji w tych dziennikach. A przecież są one nieodłącznym elementem naszego człowieczeństwa.

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Aneta Fausek-Kaczanowska (Akademia Sztuk Pięknych w  Krakowie)

Title: 742/365

Technique: acrylic, carbon, graphite on paper, 100 cm x 66 cm, video 3’13”

 

The work consists of two drawings and a film about the number of Janina Turek’s notes. Throughout her life she wrote 742 notebooks with the total number of records: 333 317. She divided them into over 30 categories, e.g: Reviews, Dances, Television, Readings, Cinema, Receipt, Receipt and Received Telephones, etc. Each entry was numbered. Thanks to this we can count them and find out how many times she did one activity. The notes are kept in an impersonal form. Only emotions are expressed in the notes on postcards, which she wrote to herself. It was only after her death that her daughter discovered her diary. Inspired by this story, I took the task of creating my own diary. For a year, I thanked every day for the things of the past day and closed my notes in glass ampoules.

 

 

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć