Anna Orlikowska – Spilśnienie

Laboratorium Sztuki 2011. Wielkie mi rzeczy!

Kuratorka: Maria Niemyjska
9. 03 – 8. 04. 2012
Wystawa Anny Orlikowskiej to pierwsza w tym roku wystawa w ramach Laboratorium Sztuki, ale jednocześnie kontynuuje ona zeszłoroczny cykl poświęcony małej skali, makiecie i modelowi w sztuce. Artystka podejmuje problem niedoskonałości immanentnie związany z kreacją sztucznych światów. Koncentruje się w szczególności na scenografii filmowej, dotykając paradoksalnego zjawiska, że u podstawy żywego filmowego złudzenia stoi łatwa do zdemaskowania fasadowa atrapa rzeczywistości. Wystawa zawiera w sobie dwa punkty widzenia. Od frontu widoczna jest ekspozycja małych modeli odnoszących się do podstawowych konstrukcji scenograficznych. Są one oczyszczone ze szczegółów, gładkie i białe – przypominają modernistyczne makiety architektoniczne. Z drugiego punktu widzenia obiekty nie zostały przygotowane do prezentacji. Spojrzenie z tyłu sali ujawnia nieharmonijny układ brył, malarskie zacieki i niedbałe wykończenia. Wystawę więc tworzy fasada i to, co jest za nią ukryte, ale chociaż ukryte, to możliwe do zobaczenia. Iluzja i deziluzja to dwie strony tej samej monety. Taka dwoistość cechuje każdą kreację, także artystyczną, nieuchronnie wprowadzając do niej czynnik melancholijny. Wystawę dopełniają dwa filmy found footage. Jeden z nich, skomponowany jest z różnych momentów „Casablanki”, kiedy ekran wypełniają pocałunki, drugi zaś w płynny sposób łączy „Powiększenie” Antonioniego z „Nocą żywych trupów”.  Oba filmy dotykają zagadnienia konwencjonalności filmowych środków wyrazu.
Anna Orlikowska
Urodzona 1979 roku w Łodzi. Absolwentka ASP w Łodzi. Pracuje na Akademii Sztuki w Szczecinie. Autorka instalacji, fotografii, prac video. Podejmuje problematykę związaną z przestrzenią życiową człowieka, uwzględniając przede wszystkim jej subiektywny wymiar. Analizując wyobrażenia z nią związane, sięga do różnych tekstów kultury, jak również czerpie z osobistego doświadczenia.
Share
wróć