Barbara Bodio: “Intestines 1”

 

Barbara Bodio (Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Rzeszowski)

Tytuł: Intestines 1

Technika: obiekt, jelita wieprzowe, długopis

 

Znalazłam materiał, o którym nigdy dotąd nie myślałam jak o delikatnym materiale rysunkowym. Praca może wprowadzać odbiorcę w stan niepokoju – właśnie z powodu użytego materiału, który jest bardzo tajemniczy w swojej formie i transparentności…

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Barbara Bodio (Instytut Sztuk Pięknych, Uniwersytet Rzeszowski)

Title: Intestines 1

Technique: object, pig intestines, ballpen

 

I found a material I had never thought of before as a delicate drawing material. The work can bring the viewer into a state of anxiety – because of the material used, which is very mysterious in its form and transparency…

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

Share
wróć