Bloki stoją nad Morzem Śródziemnym – wykład dr Doroty Jędruch w ramach cyklu „Architektura w Wozowni”


Bloki stoją nad Morzem Śródziemnym – wykład dr Doroty Jędruch w ramach cyklu „Architektura w Wozowni”

08.04.2021 (czwartek), godz. 18.30

profil na Facebooku i kanał YouTube Galerii Sztuki Wozownia

 

Wykład poświęcony będzie recepcji tradycji śródziemnomorskiej w teorii masowego budownictwa mieszkaniowego we Francji w XX w. Wpływy kultury antycznej z jednej strony, z drugiej – tradycji kulturowych krajów i ludów basenu Morza Śródziemnego, nie wydają się oczywistym punktem odniesienia w recepcji architektury blokowej. Jednak wątki klasyczne w architekturze modernistycznej nie budzą wątpliwości, a kontekst kolonialny i doświadczenia projektowe architektów francuskich w krajach Afryki Północnej są niezwykle istotne dla zrozumienia kierunków francuskiej polityki mieszkaniowej po 1945 roku. Odniesienia do kultury śródziemnomorskiej: architektury antycznej. tradycyjnej architektury arabskiej, poszukiwania prawzorów i początków twórczości, odwołania do tradycji pitagorejskiej, znaczenia pustyni w kulturze będą ważnym elementem teorii architektonicznej Le Corbusiera, ale także innych architektów XX–wiecznych.

Wykład będzie rozwijał wątki omawiane w książce „Blok jako dzieło sztuki. Trzy modele architektury socjalnej w XX wiecznej Francji. Le Corbusier, Emile Aillaud, Ricardo Bofill” (wyd. Universitas, 2020).

 

Dorota Jędruch – pracuje w Zakładzie Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki UJ. Pracę doktorską „Trzy modele architektury socjalnej w XX-wiecznej Francji. Le Corbusier, Emile Aillaud, Ricardo Bofill” przygotowała pod kierunkiem prof. dr hab. Wojciecha Bałusa. Współkuratorka wystaw: m.in. „Za-mieszkanie 2012 – miasto ogrodów, miasto ogrodzeń” (Instytut Architektury/Muzeum Narodowe w Krakowie, 2012),Reakcja na modernizm. Architektura Adolfa Szyszko-Bohusza” (Instytut Architektury/Muzeum Narodowe w Krakowie, 2013–2014), Figury niemożliwe/Impossible objects(Instytut Architektury – Pawilon Polski na XIV Międzynarodowym Biennale w Wenecji, 2014), „Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji” (w ramach 8. edycji festiwalu „Warszawa w budowie”, 2016), „Moc muzeum” (Muzeum Narodowe w Krakowie, 2021). Współzałożycielka fundacji Instytut Architektury, zawiązanej z badaniami i popularyzacją wiedzy o problemach współczesnej architektury i urbanistyki. Stale współpracuje z kwartalnikiem „Autoportret”.

 

 

Share
wróć