Bolesław Stelmach – Projekty i realizacje / Struktura a warunki. Prace architektoniczne 2001 – 2011

4 czerwca 2012 (poniedziałek), godz. 17.00

wykład

 

Mogę powtórzyć za Miesem van der Rohe: „Forma nie jest celem, ale wynikiem mojej pracy”.

Nie interesuje mnie architektura lecz warunki, które dyktują jej powstanie. Otoczenie, krajobraz, lokalne materiały razem z uwarunkowaniami administracyjnymi tworzą architekturę. Budując dom bardziej myślę o odbiorze krajobrazu we wnętrzu, tym czym ten dom ma być w zastanym krajobrazie, odczuciach jakie będzie miał człowiek w środku, aniżeli o formie obiektu. Interesuje mnie bardziej działanie światła, powietrza i materiałów, aniżeli forma. Zawsze zostawiam widoczną strukturę i instalacje domu. One tworzą jego estetykę. Tadao Ando powiedział, że znaczenie architektury leży gdzieś pomiędzy funkcją a architekturą. Parafrazując to mogę powiedzieć, że znaczenie architektury leży gdzieś pomiędzy architekturą a warunkami jej powstania.  (dr inż. arch. Bolesław Stelmach)

 

Bolesław Stelmach, laureat Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich w 2010 roku, w uznaniu „za wybitne zasługi dla architektury w dziedzinie twórczości architektonicznej, kreację dzieł architektonicznych budujących współczesny wizerunek polskiej architektury, w tym obiektów związanych z osobą Fryderyka Szopena”. Ukończył Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w 1980 roku, a dwa lata później – podyplomowe studia planowania przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.  W 2009 roku uzyskał tytuł doktora inżyniera architekta. Od 1985 roku, po otrzymaniu uprawnień, prowadzi samodzielną praktykę projektową i dydaktyczną. Generalny projektant w Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., istniejącym od 1992 roku, specjalizującym się w projektach urbanistycznych i architektonicznych miast, ogrodów i domów. Obszar działalności biura obejmuje całą Polskę, a główna siedziba mieści się w Lublinie.

Nazywany „wirtuozem szkła i betonu”, wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach architektonicznych, m.in. za projekt Domu Dostępnego (1995), rozbudowę Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie (2001), przebudowę kwartału Foksal w Warszawie (2002), budowę Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego (2003), Centrum Chopinowskiego w Warszawie (2005), rewaloryzację Parku w Żelazowej Woli wraz z obiektami obsługi turystów, administracji i zaplecza gospodarczego (2006) i przebudowę „Teatru w budowie” na „Centrum Spotkania Kultur w Lublinie” (2009).

 

Zrealizowane na podstawie jego projektów budynki uzyskały wiele prestiżowych nagród, m. in.: nagroda Ministra Infrastruktury I Stopnia i Grand Prix Wydawnictwa Murator za projekt Domu Dostępnego (1995), nagroda Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa III Stopnia za projekt Centrum Promocji i Biura Obsługi Klienta TP S.A. w Lublinie (2000), nagroda I Stopnia Ministra Transportu i Budownictwa i Nagroda Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich za Centrum Hydroterapii w Nałęczowie (2005), wyróżnienie – Nagroda Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich za Budynek Sanatoryjny przy Sanatorium Fortunat w Nałęczowie (2006), Nagroda Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich i Nagroda Ministra Infrastruktury III Stopnia za rozbudowę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie (2007), nagroda główna Stowarzyszenia Architektów Polskich i Stowarzyszenia Producentów Cementu za budynek administracyjno-biurowy Sejmu RP w Warszawie (2011), Nagroda UIA (International Union of Architect) „For The Most Friendly and Accessible for All Public Project of The UIA Region II” za Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli (2011).

architektra w wozowni

autorka projektu: Teresa Dudzińska  

Share
wróć