Co mimo wszystko budzi Twoją nadzieję? – wystawa zbiorowa

 

Co mimo wszystko budzi Twoją nadzieję? – wystawa zbiorowa

02.07–29.08.2021

artystki i artyści:

Jarosław Perszko, Marek Domański, Grzegorz Witek, Marta Dziomdziora, Karolina Wojnowska-Paterek, Piotr Tołoczko, Dagna Majewska, Paweł Drozd, Rafał Boettner-Łubowski, Alicja Majewska, Jakub Biewald, Kamil Słowik, Andrzej Boj Wojtowicz, Bartłomiej Schmidt, Katarzyna Tretyn, Marcin Nosko, Magdalena Karłowicz, Małgorzata Wojnowska- Sobecka, Sławomir Lipnicki,  Monika Szpener, Andrzej Borcz, Alicja Snoch-Pawłowska, Antoni Grabowski, Paulina Malwa, Marcin Plichta, Jacek Jagielski, Aleksandra Truchel, Małgorzata Mazur, Krzysztof Mazur, Sebastian Mikołajczak, Daniel Krysta, Bogusława Koszałka, Laura Szymoniuk, Adam Cieślak, Andrzej Dromert, Małgorzata Kopczyńska, Antoni Grabowski (senior), Stanisław Kośmiński, Grzegorz Maślewski, Agata Pietrusz, Adrianna Sztandarska, Alicja Kupiec, Iwona Langowska, Maciej Wierzbicki, Anita Oborska-Oracz, Tomasz Skórka, Katarzyna Rudólff-Kanabaj, Marcin Podskarbi, Weronika Adamowska, Małgorzata Łojko, Małgorzata Wiśniewska, Aleksander Paskal, Mariusz Burdek, Stanisław Cukier, Katarzyna Adaszewska, Jan Szczypka, Adriana Majdzińska, Tomasz Matusewicz, Hanna Jelonek, Renata Jackowiak, Ryszard Litwiniuk, Monika Molenda

kuratorka: Katarzyna Adaszewska

dzień otwarty: 02.07 (piątek), godz. 11.00–18.00 / wstęp wolny

wernisaż on-line: 02.07 (piątek), godz. 18.00 / Facebook Galerii Sztuki Wozownia

 

Sceptyczna postawa wobec nadziei jest często odbierana jako dowód rozsądku, twardego stania na ziemi, pragmatycznego analizowania rzeczywistych danych. Nadzieję wydają się mieć tylko ci, którzy dają się nabrać lub którzy chcą wierzyć w jakąś jasną stronę świata wbrew oczywistościom, a więc naiwniacy albo tchórzliwi hipokryci. Z drugiej strony najprostsze codzienne doświadczenie udowadnia prawdziwość tezy przeciwnej, że mianowicie najbardziej „twardzi” realiści nie byliby w stanie zrealizować najprostszego nawet zamiaru, nie żywiąc nadziei, nie czyniąc jej fundamentem swoich działań i doświadczeń. To nadzieja tkwiąca w każdym człowieku pozwala mu żyć i działać, ale także czyni go zdolnym do towarzyszenia poszczególnym, drobnym, mało znaczącym nadziejom innych osób. W obecnych warunkach nieustępującej pandemii i wynikającej z niej izolacji, która być może okaże się fundamentalnym rysem „nowej”, postpandemicznej kultury coraz wyraźniej brakuje miejsca, przestrzeni dla towarzyszących sobie nadziei.

Próbą stworzenia takiej przestrzeni jest proponowana przez artystów Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarte”, pracowników naukowo-dydaktycznych Katery Architektury Wnętrz i Rzeźby Wydziału Sztuk Pięknych UMK przy współudziale Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu wystawa pt. Co mimo wszystko budzi Twoją nadzieję?

Zaprosiliśmy do udziału 60 artystów z Polski, reprezentujących różne postawy artystyczne, różne pokolenia. W świecie zatrzymanym na chwilę przez pandemię wzięcie udziału we wspólnej inicjatywie wydaje się nam najskuteczniejszym sposobem na wzbudzenie nadziei pomimo wszystko i na przekór wszystkiemu, co jej przeczy. Zależy nam, aby ta wspólna inicjatywa wyrażała nadzieję, szczególnie w sposób towarzyszący nadziejom innych ludzi.

Katarzyna Adaszewska

 

Share
wróć