Daria Pyrchała: “Znaki”Daria Pyrchała: “Signs”

 

Daria Pyrchała (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

Tytuł: Znaki  

Technika: 

Znaki, rysunki tuszem na papierze, 10 cm x 15 cm, 29 szt.

Miejsce 1, olej na płótnie, 160 cm x 220 cm oraz zapętlona animacja poklatkowa 0’35”

Znak 1, zapętlona animacja poklatkowa, 2’07”

Znak 2, zapętlona animacja poklatkowa, 1’26”

Znak 3, zapętlona animacja poklatkowa, 0’39”

Znak 4, zapętlona animacja poklatkowa, 0’57”

 

Praca Znaki składa się z małych rysunków – szkiców symboli wykonanych tuszem na papierze – obrazu olejnego Miejsce 1, na który został narzucony obraz animacji poklatkowej z ruchomymi znakami, oraz czterech zapętlonych filmów wykonanych w technice animacji poklatkowej z samymi znakami, które zostały zaanimowane tak, aby pokazać zmiany w nich zachodzące.

W swoich pracach szukam odpowiedzi na pytanie czym jest „miejsce”. Miejsce definiuję w pracy jako znak. Stawiam pytania: Czy za pomocą znaku można zdefiniować rzeczywistość? Czy w jego wnętrzu można zawrzeć zastane zdarzenie lub sytuacje?

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Daria Pyrchała (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

Title: Signs  

Technique:

Signs, ink drawings on paper, 10 cm x 15 cm, 29 items

Place 1, oil on canvas, 160 cm x 220 cm, stop-motion animation, 0’35”, loop 

Sign 1, stop-motion animation, 2’07”, loop

Sign 2, stop-motion animation, 1’26”, loop

Sign 3, stop-motion animation, 0’39”, loop

Sign 4, stop-motion animation, 0’57”, loop

 

The work Signs consists of small drawings – sketches of symbols made in ink on paper – oil painting Place 1, on which a stop-motion animation picture with moving signs has been imposed, and four looped films made in time-lapse animation technique with the signs themselves, which have been animated to show changes in them

In my works I try to find the answer to the question what is “place”. I define place in my work as a sign. I pose questions: Is it possible to define reality with a sign? Is it possible to include an existing event or situation inside it?

 

 

 

 

 

 

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć