Dominika Wollman: “Bez tytułu”Dominika Wollman: “Untitled”

 

Dominika Wollman (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

Tytuł: Bez tytułu

Technika: render 3D

 

Poszukiwanie śladu rysunkowego w przestrzeni 3D.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Dominika Wollman (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

Title: Untitled

Technique:  render 3D

 

Search for a drawing trace in 3D space.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć