Elena Vertikova: “ANALOG PROJECTION MACHINE”

 

Elena Vertikova (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

Tytuł: ANALOG PROJECTION MACHINE

Technika: interaktywna instalacja świetlna, 29 cm x 23 cm x 13,5 cm, zamocowana na desce 40 cm x 40 cm x 2 cm, metal, szkło dichroiczne, szkło matowe, folia lustrzana, światło led

 

Założeniem artystycznym było poruszenie statycznego obrazu, nadanie mu charakteru współistnienia z odbiorcą. W efekcie powstała instalacja, która integruje się z oglądającym i zmienia się pod wpływem jego działań. Zasadą działania jest odbicie światła i skierowanie go na ekran odwróconej projekcji, na którym tworzy się finalny rysunek. Światło przechodzi przez filtry dichroiczne, warstwy światła nakładają się na siebie, tworząc różne kompozycje kolorystyczne. Zmieniając kąt padania światła widz może zmienić kolor oraz rysunek świetlny za pomocą specjalnych potencjometrów.

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Elena Vertikova (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

Title: ANALOG PROJECTION MACHINE

Technique: interactive light installation, 29 cm x 23 cm x 13.5 cm, mounted on a board 40 cm x 40 cm x 2 cm, metal, dichroic glass, matt glass, mirror foil, led light

 

The artistic assumption was to move the static image, to give it character of coexistence with the viewer. The result is an installation that integrates with the viewer and changes under the influence of his actions. The principle of operation is to reflect the light and direct it to the screen of an inverted projection on which the final drawing is created. The light passes through dichroic filters, layers of light overlap, creating different colour compositions. By changing the angle of incidence of light, the viewer can change the colour and light drawing with special potentiometers.

 

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć