Ella Maayan: “Wielka księga kobiecych bzdur”Ella Maayan: “The Great Book of Women Bullshit”

 

Ella Maayan (College Nauczycielski Kibuców, Technologii i Sztuki, Tel Awiw, Izrael)

Tytuł: Wielka księga kobiecych bzdur

Technika: książka (A5, 352 ss.), wideo 14’43”

 

Pewnego dnia usiadłam na podłodze w sali, otworzyłam swój szkicownik i zaczęłam spisywać wszystkie zdania, które tam tak długo siedziały: „Tęsknię za tobą, płaczę cały dzień, tęsknię za tobą”… Kilka zdań z odległej przeszłości, takich jak: “Kiedy będę mieć partnera, będę szczęśliwa”. Spoglądałam na swoją pracę, czytając w kółko te zdania, aż nagle zaczęłam się śmiać. Pisanie i śmiech zdołały uwolnić coś we mnie.

Dorastałam jak każda inna kobieta: z wyraźnym celem odnalezienia „rycerza w lśniącej zbroi”, z marzeniem o byciu matką. Te marzenia są nadal częścią mojego życia, ale ta praca  pomogła mi zrozumieć, jak bardzo zredukowałam siebie przez te wszystkie lata. Zaczęłam szukać kolejnych zdań, prosiłam setki kobiet, by podzieliły się ze mną swoimi ukrytymi myślami o swoim niezadowoleniu z życia. Wkrótce wszystkie dowiedziałyśmy się, że mamy te same wzorce myślenia, te same problemy.

Chcę podziękować każdej silnej kobiecie, która odważyła podzielić się ze mną tymi zdaniami, miło mi było usłyszeć, jak wielką ulgę przyniosło to dzielenie się.

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Ella Maayan (College Nauczycielski Kibuców, Technologii i Sztuki, Tel Awiw, Izrael)

Title: The Great Book of Women Bullshit

Technique: book (A5, 352 p.), video 14’43”

 

One day I sat on the floor in the hall, opened my sketchbook and started to write all the sentences that were sitting there for so long: “I miss you, I cry all day, I miss you”… A few sentences from the distant past, such as “When I have a partner, I will be happy”. I was looking at my work, reading these sentences over and over again, and suddenly I started laughing. Writing and laughing, they managed to free up something in me.

I grew up like any other woman: with the clear goal of finding a “knight in shining armor”, with the dream of being a mother. These dreams are still part of my life, but this work has helped me understand how much I have reduced myself over the years. I began to look for new sentences, asking hundreds of women to share with me their hidden thoughts about their dissatisfaction with life. Soon we all found out that we have the same thinking patterns, the same problems.

I want to thank every strong woman who dared to share her thoughts with me, I was glad to hear how relieved that sharing was.

 

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć