Tomasz Matusewicz – Sentencje

26. 12. 2011 – 10. 01. 2012

Spotkanie z artystą w dniu 4 stycznia (środa) 2012, godz. 16:00
W SENTENCJACH artysta za pomocą różnych środków formalnych użytych dla rozważania tej samej składni fonetyczno-geometrycznej, tworzy od nowa – jego zdaniem brakujące znaczenia. Galeria staje się laboratorium do badania części i całości założenia przestrzennego słowa Europe. Na wystawie zobaczymy: obiekty rzeźbiarskie zwane Obiektonami, makiety architektoniczne drukowane w technice 3D i instalację wchodzącą w dialog z miejscem.
Share
wróć