Ewa Domańska – Humanistyka afirmatywna

19. 02. 2013, godz. 17.00 / wykład/ wstęp wolny

 

Wystąpienie będzie miało na celu przybliżenie idei humanistyki afirmatywnej, pozytywnej i wspierającej jako sposobu na przekroczenie negatywności wywołanej humanistyką lat 80tych i 90tych, która opierała się na kategoriach traumy, ofiary, wykluczenia, pustki, końców i katastrofy. W obecnej – jak określił to ostatnio Hal Foster – „kondycji post-krytycznej”, kiedy od humanistyki oczekuje się już nie tylko i nie tyle określenia stanu rzeczy i jego krytyki (humanistyka emancypacyjna i walcząca), ile wskazania możliwych rozwiązań dla nurtujących współczesny świat problemów, poszukująca potencjalności postawa wspierająca skłania do poszukiwania nowych ram interpretacyjnych, wprowadza odmienne perspektywy, stymuluje inne pytania badawcze, a tym samym otwiera możliwości budowania bardziej pozytywnych wizji przyszłości.

 

Ewa Domańska, dr hab, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w tamtejszym Instytucie Historii, oraz od 2002 visiting associate professor w Department of Anthropology, Stanford University, USA. Zajmuje się współczesną teorią i historią historiografii oraz porównawczą teorią nauk humanistycznych. Autorka książek: Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach (1999, 2005), Historie niekonwencjonalne (2006), Historia egzystencjalna (2012). Redaktorka kilkunastu książek, a wśród nich ostatnio: Re-Figuring Hayden White (z Frankiem Ankersmitem i Hansem Kellnerem, 2009), French Theory w Polsce (z Mirosławem Lobą, 2010), Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki (2010).

Share
wróć