Ewa Kuryłowicz – Genius Loci a Zeitgeist. Reguły współistnienia

25 października (poniedziałek) 2010, godz. 17

ARCHITEKTURA W WOZOWNI/ autorka projektu:  Teresa Dudzińska

 

Wykład dotyczy sceny architektonicznej w Polsce i próby odnalezienia reguł dla języka architektury w naszym kraju w relacji do zjawisk opisujących współczesność. Ewa Kuryłowicz poruszy m.in. problem miejsca architektury w pojęciu polskiej kultury, podda ocenie aktualny krajobraz polskiej architektury, jej współistnienie z człowiekiem, a także przypomni najważniejsze zadania stojące przed architektami, wskaże na ich niezmiernie ważną rolę w kreowaniu nowych form, nowych jakości w architekturze współczesnej, które pozwolą nadać jej bardziej przemyślany, jednolity kształt, rozpoznawalny dla przyszłych pokoleń. Wykład ilustrowany jest dokonaniami biura Kuryłowicz & Associates oraz innych pracowni działających w Polsce.

 

Prof. Ewa Kuryłowicz

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych, a także stopień doktora habilitowanego, a obecnie jest kierownikiem Pracowni Projektowania i Teorii Architektury (profesor od 2000 roku). Jednocześnie z pracą akademicką prowadzi działalność projektową i publicystyczną; od 1996 roku jest konsultantem Uniwersytetu Warszawskiego ds. adaptacji obiektów uczelni dla osób niepełnosprawnych, od 2000 roku Dyrektorem Programu Roboczego Międzynarodowej Unii Architektów UIA „Miejsca kultu”.   Associate architekt w Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates.

wróć