II kwartał 2010 – program

Pascale Heliot

Twister

9.04. – 3.05.

Pascale Heliot interesują zależności między malarstwem i fotografią. Bada możliwości i ograniczenia tych dwóch mediów, procesy ich wzajemnego przenikania, stara się rozegrać dialog między obiektywną pamięcią fotograficzną, a subiektywną, przełożoną na obraz. Twister to cykl obrazów opowiadający o przestrzeni w przestrzeni. Malarstwo powstaje z gotowych opowieści zanotowanych przez aparat fotograficzny, przetwarzanych i kompilowanych według przyjętych przez artystkę reguł i stylów na obrazy w obrazach, miejsca w miejscach. Każdy obraz zależy od poprzedniego, stanowi jego rozwinięcie, kolejną warstwę. To tzw. malarstwo, nie „after-photography, ale „after-media”, ukształtowane z przetworzonych fragmentów „medialnych”, stanowiące „turystyczny ruchomy pejzaż” (Magdalena Komborska).

Pascale Heliot studiowała na Wydziale Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku w pracowni prof. Kiejstuta Bereźnickiego (2001-04) i na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego i prof. Dominika Lejmana (dyplom w 2007 roku). Asystentka na Wydziale Malarstwa ASP w Poznaniu. Nagroda (Grand Prix) na 17. Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych PROMOCJE 2006/2007 (Galeria Sztuki w Legnicy).

 

Laboratorium sztuki 2010. Projekt: Dotykać bardzo proszę

Kuratorka: Maria Niemyjska

Stano Masar

Overpressure of being

9.04. – 3.05.

Projekt Dotykać bardzo proszę ma na celu prezentację działalności współcześnie tworzących artystów, dla których wykorzystanie zmysłu dotyku do komunikacji sensów zdaje się być szczególnie istotne. Stano Masar, artysta mieszkający w Bratysławie, zaprezentuje w Wozowni instalację Overpressure of being. Realizowany od 2008 roku projekt składa się z wielu niezależnych od siebie obiektów. Kluczowy element każdego z nich stanowią hiperrealistycznie odtworzone palce, zakleszczone w różnego rodzaju otworach: gniazdkach elektrycznych, wtyczkach, syfonach, kratkach wentylacyjnych, zamkach. Przyglądanie się im przynosi ambiwalentne odczucia – z jednej strony kreuje wyobrażenie własnego ciała jako „miękkiego”, bezbronnego, nieustannie narażonego na obrażenia. Z drugiej strony absurdalna makabryczność zaaranżowanych przez artystę sytuacji jawi się jako zabawna, mieści się ona w kategorii czarnego humoru.

 

Monika Worsztynowicz

in statu nascendi

Kurator: Magdalena Furmanik-Kowalska

21.04. – 9.05.

Monika Worsztynowicz w 2000 roku uzyskała dyplom z malarstwa, grafiki artystycznej i projektowania artystycznego w ASP we Wrocławiu. Była stypendystką Edinburgh College of Art, ukończyła studia podyplomowe „Terapia przez sztukę” na Uniwersytecie Wrocławskim.

O swoich pracach przygotowywanych na wystawę w Wozowni tak pisze: „Nazywając moje obrazy ‘niedokończonymi’ nie ma na myśli działań dokładnie w myśl renesansowej zasady ‘non finito’, gdzie liczył się nie tyle efekt końcowy, ale proces dochodzenia do niego. Nie mówię o celowym działaniu, jakim jest ostentacyjne pozostawianie podmalówki czy niezamalowanych plam czystego płótna… mówię o pozwoleniu obrazowi zostać w formie otwartej. Moje ‘non finito’ oznacza wszystko to, co nie zostało w pełni wypowiedziane, bo nie jest w pełni poznane, doświadczone, obejrzane.. ale w efekcie daje intuicyjnie przeczuwany obraz całości.

A więc nazywam swoje prace nie tyle ’niedokończonymi’ co ‘otwartymi’”

Większość prac pokazywanych na wystawie ma w Toruniu swoją premierę.

 

Studencki azyl kultury

Kurator: Elżbieta Wiśniewska

27.04. – 16.05.

Wystawa wspomnieniowa, dokumentująca działalność studenckiej Galerii ZSP w Toruniu, która funkcjonowała w latach 1967-1971. Galeria powstała z inicjatywy działaczy Zrzeszenia Studentów Polskich i Elżbiety Wiśniewskiej, która sprawowała opiekę merytoryczną i organizacyjną. Galeria była miejscem prezentacji i upowszechniania w środowisku akademickim sztuki poszukującej, popierała też miejscowe debiuty. Była miejscem dyskusji, wystaw, a także gromadzenia informacji artystycznej i dokumentacji. Na wystawie w Wozowni będą pokazane dokumenty oraz prace wybranych artystów, którzy prezentowali swoją twórczość w Galerii ZSP, m.in. Marian Bogusz, Jacek Gaj, Tadeusz Dominik, Jerzy Rosołowicz, Marian Malina, Rajmund Ziemski.

 

Sylwia Jakubowska

współistnienie

07. – 23.05.

Sylwia Jakubowska, znana z takich realizacji jak Ogród, Łóżeczko, Rodzinnie nierodzinnie, w Wozowni pokaże zestaw prac mówiących o relacjach międzyludzkich, rodzinnych, odwołujących się do osobistych odczuć artystki, a które poprzez nadanie im innego wymiaru stają się bardziej uniwersalnymi. W twórczości artystki pojawia się problem szukania własnej tożsamości, wolnego i samodzielnego rozwoju ludzkiej osobowości, intymnego spotkania z samym sobą, niosącego szansę poznania prawdziwego JA.

Sylwia Jakubowska ukończyła Wydział Rzeźby ASP w Gdańsku (dyplom w 2001 roku), gdzie obecnie jest asystentką w pracowni prof. Katarzyny Józefowicz. Jest laureatką dwóch stypendiów artystycznych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatką II nagrody na wystawie „Młoda rzeźba gdańska” (Galeria Rzeźby ZAR w Gdańsku, 2002).

 

Sławomir Lipnicki

Rekonstrukcje/Odzyskanie pamięci zadomowienia

14 .05. – 6.06.

Sławomir Lipnicki jest gdańszczaninem i podobnie jak inny artysta z Gdańska – autor ubiegłorocznej wystawy w Wozowni (Jan Misiek, „Składanie czasu”, sierpień 2009) odczuwa potrzebę odzyskiwania pamięci. Nie tylko w obszarze ideowych sporów o kształt „miasta”, rekonstrukcji mitów, lecz w formie opisów doświadczeń konkretnych osób, poprzez zobrazowanie „zadomowienia”, procesu zakorzenienia. Projekt Rekonstrukcje wynika z potrzeby odbudowania tożsamości artystycznej i osobistej – autora i jego żony. Prezentowane na wystawie obrazy są interpretacją wybranych przez Lipnickiego rozproszonych rodzinnych zdjęć i jak zaznacza artysta, ważne na nich jest nie tylko to, co jest przedstawione, ale także pragnienie roz-poznania.

Sławomir Lipnicki ukończył Wydział Malarstwa i Grafiki ASP w Gdańsku, dyplom w 2000 roku. Od 2001 roku jest pracownikiem tejże uczelni.

 

Laboratorium sztuki 2010. Projekt: Dotykać bardzo proszę

Kuratorka: Maria Niemyjska

Basia Bańda

14.05 – 6.06

Druga prezentacja z cyklu Dotykać bardzo proszę. Artystka stworzy w sali laboratorium sztuki instalację złożoną z obiektów prowokujących do dotykania. Duża część wcześniejszych prac Basi Bańdy operuje prowokacją dotykową – ich konstrukcja nakłania do ingerencji: rozpięcia guzika, podwinięcia fragmentu materiału. W ten sposób widz postawiony zostaje na pozycji agresora, kogoś kto rozbiera, dotyka. Bo o granicach cielesnej nietykalności i ich naruszaniu mówią prace Basi Bańdy (patrz: Beata Jurkiewicz, Różowe potwory Basi Bańdy, http://www.obieg.pl/artmix/1784)

 

Piotr Jargusz

Wędrowiec. Obrazy uliczne Piotra Jargusza.

17 – 24.05

Wystawę obrazów i rysunków Piotra Jargusza Niepokój Wozownia prezentowała w 2004 roku, tym razem artysta wyjdzie poza mury galerii, w przestrzeń toruńskiej starówki. Prace artysty – obrazy Człowieka Myślącego – na dużych arkuszach papieru pakowego zostaną powieszone wśród innych ogłoszeń i plakatów na słupach ogłoszeniowych, możliwe do oglądania, czy podglądania przez różnych ludzi, w różnych sytuacjach. Prezentacja toruńska nawiązuje do wcześniejszych krakowskich pokazów ulicznych realizowanych w ramach projektu „Święta Polskie”. Twórczość Jargusza wyrasta z kręgu malarstwa materii, a sam artysta określa siebie jako „malarza w drodze, artystę kontemplacyjnego, artystę z polską tożsamością”.

Piotr Jargusz studiował na wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowniach prof. Stanisława Rodzińskiego i prof. Włodzimierza Kunza (dyplom w 1987 roku), a także na Wydziale Grafiki w pracowni prof. Stanisława Wejmana. Jest profesorem w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2005 roku otrzymał Nagrodę Rektora UP za całokształt działalności artystycznej i pedagogicznej.

 

Wojtek Szabelski

Teatr i fotografia

Wystawa towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu KONTAKT 2010.

25.05. – 13.06.

Wojtek Szabelski od wielu lat jest oficjalnym fotografem Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu, a jeszcze dłużej zajmuje się fotografią teatralną. Na początku robił zdjęcia dla potrzeb prasowych, potem także dla teatrów. Najbardziej fascynuje go wizualna strona przedstawień, mowa sceny, poszukiwanie barwy, ruchu, nastroju, emocji, które otwierają mu pole do własnej interpretacji, do osobistego spojrzenia na sztukę. Celem jest uzyskanie czegoś więcej niż tylko fotosu dokumentującego teatralne sceny.

Wojtek Szabelski od 1989 roku jest etatowym fotoreporterem Polskiej Agencji Prasowej, a od 1999 roku także właścicielem Agencji Fotografii Prasowej FREEPRESS.PL. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików.

 

Przemysław Obarski

11. – 27.06.

Przemysław Obarski w 2002 ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, od 2007 roku jest pracownikiem Zakładu Plastyki Intermedialnej macierzystej uczelni, na stanowisku asystenta prowadzi zajęcia ze struktur wizualnych, intermediów i działań interdyscyplinarnych w pracowni ikono sfery.

„ (…) Przemysław Obarski używa w swoich pracach różnych archetypicznych znaków, a wśród nich swastyki, którą sobie szczególnie upodobał do wyrażania zbitki semiotyczno-symbolicznej w paraobrzędowych instalacjach intermedialnych z pogranicza i styku icon- i body-artu.

Trzeba (…) poruszyć plastyczny wymiar twórczości artysty, który operuje wielkim bogactwem pracowitych rozstrzygnięć nitkowatych materii w wyciemnionych, magicznych przestrzeniach ultrafioletu, podrasowanego światła i rozedrganej barwy. Obarski jest mistrzem subtelnego, powietrznego poruszania przestrzeni symbolicznej. W niej to właśnie nawet historycznie obciążone znaki archetypiczne nabierają nowego blasku i lekkości. Zostają zawieszone w odniesieniu do doczesności i nabierają wymowy ponadczasowego trwania .(…)”

Wiesław Smużny (fragmenty, przedruk z csw.torun.pl)

 

Ogólnopolska Wystawa Rysunku Studenckiego

18.06. – 4.07.

To już trzecia edycja OWRS, pierwsza była prezentowana w „Wozowni” wiosną 2008 roku i została zorganizowana przez Zakład Rysunku Instytutu Artystycznego WSP w ramach obchodów 60. rocznicy powołania Katedry Rysunku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Tegoroczna impreza jest włączona do programu obchodów 65. rocznicy powstania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapraszając do tegorocznej edycji organizatorzy piszą: „Zarówno obszary klasyki, pozornie wyeksploatowane godne są przecież ponownej, pogłębionej penetracji, nowych odczytań, jak i pulsująca teraźniejszość z technologiczną rewolucją ‘nowych mediów’ i nieznanymi wcześniej formami ‘innego rysowania’. W pierwszym przypadku to powrót do niewyczerpanych źródeł inspiracji oraz odniesień, w drugim zaś droga ku nierozpoznanym przestrzeniom wolności rysunkowej.”

 

 

EDUKACJA

Spotkania autorskie/ Wykłady/ Inne imprezy

Wykłady poświęcone architekturze współczesnej

(autorka cyklu: Teresa Dudzińska)

Grzegorz Piątek

Koniec świata starchitektów

19.04. (poniedziałek), godz.17

Grzegorz Piątek, krytyk architektury, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, redaktor w miesięczniku „Architektura-murator”, autor artykułów o architekturze, designie i mieście, laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2009) za projekt wystawy (wraz z Jarosławem Trybusiem) w Pawilonie Polskim „Hotel Polonia. Budynków życie po życiu” – zdobywcy Złotego Lwa na XI Biennale Architektury w Wenecji w 2008 roku, koordynator części architektonicznej Polska!Year –polskiego sezonu kulturalnego w Wielkiej Brytanii (2009-2010).

Wykład stanowi próbę podsumowania ikonicznej architektury ostatnich lat i stawia pytanie o jej niepewną przyszłość w dobie kryzysu.

EUROSHORTS 2009

europejski festiwal fabuły, dokumentu i reklamy

22. – 23.04. – krótkie filmy fabularne, dokumentalne i eksperymentalne, teledyski, animacje, Amerykański Film Reklamowy

W 1992 roku fotografik i producent Jon Kamen zapoczątkował konkurs, w którym oceniana jest forma artystyczna telewizyjnych reklam. W organizowanym od 17 lat konkursie Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Reklamowych biorą udział najważniejsi twórcy reklamy, a uroczysta gala odbywa się w najważniejszym dla światowej sztuki miejscu – nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MoMa). Włączenie do zbiorów tego muzeum jest jedyną i najważniejszą nagrodą.

 

Ryszard W. Kluszczyński / wykład

Promocja najnowszej książki : Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu

11.05. (wtorek)

Profesor Ryszard W. Kluszczyński, kierownik Pracowni Mediów w Zakładzie Mediów i Kultury Audiowizualnej Uniwersytetu Łódzkiego, krytyk, kurator sztuki mediów, jeden z najwybitniejszych znawców sztuki multimedialnej w Polsce, autor wielu książek. Ta najnowsza z nich, Sztuka interaktywna, stanowi najpoważniejszą i najbardziej kompleksową analizę fenomenu sztuki interaktywnej. Autor porusza kluczowe kwestie nie tylko estetyki przekazów multimedialnych, ale również diagnoz szeroko pojętej cyberkultury, przedstawia także własną koncepcję sztuki interaktywnej oraz prezentuje jej strategie.

 

Krzysztof Jurecki / wykład

Jak interpretować obraz fotograficzny?O teorii fotografii i jej ograniczeniach. S.Sontag, R.Barthes, V.Flusser, J.Baudrillard, G.Didi-Huberman”. Analiza wybranych praktyk z teorii fotografii.

13.05 (czwartek)

Krzysztof Jurecki jest historykiem i krytykiem fotografii, absolwentem historii sztuki na UJ w Krakowie, autorem tekstów i książek z zakresu historii sztuki i fotografii, wykładowcą w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi oraz w ASP w Gdańsku, kuratorem wielu wystaw prezentowanych często także w Wozowni.

 

6 MTG Kolor w grafice. Tożsamość i tradycja, Toruń 2009(wybór prac prezentowanych w Wozowni), Centrum Grafiki w Salonikach (Grecja), marzec/kwiecień 2010

 

24-25.05 – Obrady jury 8. Triennale Małych Form Malarskich

(kurator: Teresa Dudzińska)

 

 

Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym

(kontakt: Maria Niemyjska, Kazimierz Napiórkowski)

Share
wróć