Izabela Łęska “Spacery subiektywne”Izabela Łęska – Subjective walks

Laboratorium sztuki 2015
Artysta jako antropolog
kuratorka: Maria Niemyjska

otwarcie wystawy 17 kwietnia (piątek) 2015, godz. 18.00
wystawa czynna do 3 maja 2015

Projekt Spacery subiektywne” był realizowany podczas miesięcznego pobytu artystki w Berlinie (rezydencja artystyczna w Institut fur Alles Mogliche). Izabela Łęska przy pomocy aplikacji w telefonie rejestrowała trasę codziennych spacerów po nieznanym sobie mieście, notowała swoje odczucia związane z mijanymi miejscami i zbierała znalezione przedmioty. Efektem spacerów jest także osobliwy odcisk miejskiej tkanki – frotaż wykonany z płaskorzeźby ulicznej „Kaninchenfeld” Karli Sachse, znajdującej się w okolicy dawnego Muru Berlińskiego. Opierając się na koncepcji przepadku obiektywnego Andre Bretona, artystka pozwoliła, aby miasto ją prowadziło, zakładając, że dobór trasy, rzeczy zauważone i zabrane po drodze, odzwierciedlają różnego rodzaju podświadome treści, głęboko zakorzenione wyobrażenia związane z przestrzenią miejską i zajmowanym w niej miejscu.

Izabela Łęska, absolwentka grafiki warsztatowej na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem w 2013). Studiowała również w École Supérieure d’Art de Clermont Metropole we Francji. Brała udział w wielu projektach i wystawach w kraju i za granicą (Passion For Freedom 2013, Londyn / Usb Shuffle Show, Berlin). Zajmuje się grafiką, obiektami oraz tekstem. Pracuje na macierzystej uczelni jako asystentka w Katedrze Grafiki.

Art Laboratory 2015 / The Artist as Anthropologist
opening 17.04 (Friday) 2015, 18.00

open till 03.05 2015

curated by: Maria Niemyjska

The project was realized during one month long artist’s stay in Berlin (residency in Institut fur Alles Mogliche). Izabela Łęska used a mobile application to „draw” a line of her everyday walks throgh the unknown city. Moreover, she noted down her impressions connected with visited places and she picked up small objects. She also made a specific „print” of the city – a frottage taken from the street relief „Kaninchenfeld” by Karla Sachse, which is located next to the former Berlin Wall. She took inspiration from an Andre Breton’s idea of an objective contingency. She allowed the city to lead her. She followed the idea that her route reflects her uncounscious, deeply rooted image of the city space and her own place in that scenery.

Izabela Łęska graduated from the Academy of Fine Arts in Katowice (diploma in graphic art, 2013). She studied also at the École Supérieure d’Art de Clermont Metropole in France. She took part in few projects and exhibitions in Poland and abroad (Passion For Freedom 2013, Londyn / Usb Shuffle Show, Berlin). She works with graphic, objects and texts. She is an assistant at the Graphic Art Department at the Academy of Fine Arts in Katowice

Share
wróć