Izabela Lewkowicz: “Portrety w folii”Izabela Lewkowicz: “Portraits in Foil”

 

Izabela Lewkowicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Tytuł: Portrety w folii

Technika: ołówek na papierze, 150 cm x 230 cm, 150 cm x 200 cm (dyptyk)

 

Chęć zrobienia porządnej pracy na koniec studiów (aneks do dyplomu), przy wykorzystaniu tradycyjnej techniki, jaką jest ołówek na papierze. Hiperrealistyczna, rzemieślnicza „robótka” pokazująca warsztat pracy: owoc pracy własnej w czasie studiów – a bardziej przez całe życie – i dążenie do własnych celów. Tak, na studiach można rysować tradycyjnie, a niekoniecznie na siłę „nie wiadomo co”.

 

 

Izabela Lewkowicz (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Title: Portraits in Foil 

Technique: pencil on paper, 150 cm x 230 cm, 150 cm x 200 cm (diptych)

 

Willingness to do a decent job at the end of studies using the traditional technique of a pencil on paper. Hyper-realistic craftsmanship showing the workshop – the fruit of own work through the studies, and more so throughout life and pursuit of one’s own goals. Yes, you can draw in your studies traditionally, and not necessarily by force “you don’t know what”.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć