Jacek Szczepanek, Małgorzata Chodyna, Paweł Sokołowski, Ewa Żurakowska / Przemysł ciężki to jaJacek Szczepanek, Małgorzata Chodyna, Paweł Sokołowski, Ewa Żurakowska – Heavy Industry is Me

Laboratorium sztuki 2015/ Artysta jako antropolog
kuratorka: Maria Niemyjska
wernisaż 13.02. (piątek), godz. 18
wystawa czynna do 08.03. (niedziela)
Wystawa prezentuje efekty dźwiękowego działania artystycznego prowadzonego wśród mieszkańców byłych górniczych regionów Polski (Nowa Ruda, Aglomeracja Wałbrzyska) i Niemiec (Dortmund, Zagłębie Ruhry). Do uczestnictwa w projekcie zaproszeni zostali dawni pracownicy kopalni, którzy poproszeni zostali o odtworzenie sonosfery swoich dawnych miejsc pracy. Materiałem pracy artystycznej są więc dźwięki związane z górnictwem i hutnictwem imitowane/tworzone przez głos ludzki. Dźwięki kopalni albo huty gromadzą się w unikalny sposób w głowie każdego, kto w nich pracował. Starzeją się razem z tym, kto je zapamiętał. Gdy kopalnie są już zamknięte, inni mogą sobie te dźwięki tylko wyobrazić.  Projekt „Przemysł ciężki to ja” nobilituje dźwięki przemysłu przefiltrowane przez percepcję, pamięć i twórcze zdolności poszczególnych weteranów kopalń i fabryk. Te wyrazy indywidualnej ekspresji składają się na obraz wspólnotowego postrzegania po-przemysłowego dziedzictwa.

The exhibiton presents a sound project realized with of inhabitants of the former mining regions of Poland (Nowa Ruda, Aglomeracja Wałbrzyska) and Germany (Dortmund, Ruhgebiet). The former miners were asked to play sounds connected with their former workplace. A matter of the artwork are sounds of coalmine produced by human voice. Unique sounds of industry functions in each worker’s memory. They getting old with those whe remember them. While coalmines stay closed, poeple can only imagine their sound environment. The project „Heavy industry is me” shows how industrial sounds are filtered through the memory, perception and creative abilities of former miners. Their individual expresion is a part of our community perception of the industrial heritage.

wróć