Julia Tymańska: “Body Series 3”, “Body Series 4”

 

Julia Tymańska (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

Tytuł: Body Series 3, Body Series 4

Technika: akryl i sucha pastel na papierze, 220 cm x 150 cm

 

Dyptyk powstał w domu. To wizja, której narratorem jest rysunek. Jego opowieść o zamknięciu i ograniczonych relacjach oraz konsekwencjach zastoju jest historią, która zdeterminowała rzeczywistość, aby mógł powstać. To samospełniające się proroctwo zapętlające swój byt jak myśli w tych trudnych ostatnio dniach i tygodniach.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Julia Tymańska (Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku)

Title: Body Series 3, Body Series 4

Technique: acrylic and dry pastel on paper, 220 cm x 150 cm

 

The diptych was made at home. It’s a vision that’s narrated by a drawing. His story of closure and limited relations, and the consequences of stagnation, is a story that determined the reality to come into being. It is a self-fulfilling prophecy that loops through its existence as it thinks in these difficult days and weeks.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć