Justyna Grzebieniowska, W rytmie…

07 – 23.01 

Justyna Grzebieniowska ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, dyplom uzyskała w pracowni malarstwa prof. Jana Pręgowskiego w 2000 roku, aneks z rysunku w pracowni prof. Kazimierza Rocheckiego. Od 2004 roku pracuje w Zakładzie Malarstwa na Wydziale Malarstwa w tejże uczelni. W „Wozowni” swoje prace artystka prezentowała na wystawie indywidualnej „Z muzyką w tle” w 2002 roku. We wstępie do katalogu Jan Pręgowski pisał: „Malarstwo to rodzi się (…) z natchnienia bodźcami wizualnymi i słuchowymi, jest projekcją pamięci i wrażeń nasyconych dużym ładunkiem intuicji w szukaniu dla każdego z płócien ‘najlepszej’ formy i koloru.” Obecna wystawa „ w rytmie” stanowi więc jakby kontynuację tej postawy; Justynę Grzebieniowską obok fotografii, filmu, fascynuje „postać w ruchu, taniec (…) to głównie człowiekowi i fascynacji tańcem, sobie i swoim największym marzeniom poświęcam ten cykl. Świat choreografii przenoszę w  świat malarstwa. (…) W nowych pracach chcę zamienić taniec figur w rytm form. Za pomocą malarskich wartości, takich jak faktura, kolor, światło, forma i kompozycja chciałabym pokazać całą tkankę obrazu. Tymi środkami na płótnie tworzę moje malarskie choreografie, w których chcę mocno zaznaczyć rytm i ruch jako główne komponenty obrazu.”

wróć