Kaja Koster: “Architektura rysunku – CHAMAECHORY”Kaja Koster: “Drawing Architecture – CHAMAECHORY”

 

Kaja Koster (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Tytuł: Architektura rysunku – CHAMAECHORY

Technika: instalacja, stal, priplak, technika własna, 76 cm x 146 cm x 35 cm, 82 cm x 140 cm x 35 cm

 

Tworząc obiekty z cyklu Architektura rysunku, łączę rysunkowe działania na płaszczyznach ze stalowymi formami, pozwalającymi zaistnieć im w przestrzeni. Transparentność materiału, na którym powstały, oraz nadany im kształt, umożliwiają z kolei wzajemne przenikanie się obu tych rodzajów zapisu. Łączenie środków wyrazu oraz wykorzystanie możliwości, jakie dają różne dyscypliny artystyczne, są kierunkiem moich obecnych poszukiwań.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Kaja Koster (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Title: Drawing Architecture – CHAMAECHORY

Technique: installation, steel, priplak, own technique, 76 cm x 146 cm x 35 cm, 82 cm x 140 cm x 35 cm

 

Creating objects from the Drawing Architecture cycle, I combine drawing actions with steel forms allowing them to appear in space. Transparency of the material on which they were created and the shape given to them, in turn, enable the mutual permeation of both these types of recording. The combination of means of expression and the use of possibilities offered by different artistic disciplines are the direction of my current search.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć