Karolina Ściechowska: “Niepamięć”Karolina Ściechowska: “Amnesia”

 

Karolina Ściechowska (Akademia Sztuki w Szczecinie)

Tytuł: Niepamięć

Technika: grafika cyfrowa, dyptyk, 50 cm x 35 cm, 50 cm x 35 cm

 

Dyptyk przedstawia elementy pejzażu inspirowanego Kaszubami, miejscem mojego dzieciństwa i dorastania. Prace są próbą odtworzenia codziennych miejsc, wspomnień i emocji związanych z nimi. Miejsc kojarzących mi się z bezpieczeństwem. I choć są one niemal na wyciągnięcie ręki, nie mogę się tam udać. Zamknięta w szczecińskim domu z powodu pandemii, zaczynam pamiętać te miejsca po swojemu. Moja pamięć je zniekształca, tworząc subiektywne wyobrażenia. Zaczynam pamiętać „po swojemu”. Błędy pamięci, błędy obrazu, zanik szczegółów potęguje tęsknotę za wolnością, przyrodą, Domem Rodzinnym.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Karolina Ściechowska (Akademia Sztuki w Szczecinie)

Title: Amnesia

Technique: digital graphics, diptych, 50 cm x 35 cm, 50 cm x 35 cm

 

The diptych presents elements of a landscape inspired by Kashubians, the place of my childhood. The works are an attempt to recreate everyday places, memories and emotions connected with them. Places that I associate with safety. And although they are so close to me, I cannot go there. Closed in Szczecin’s house because of a pandemic, I start to remember these places in my own way. My memory distorts them, creating subjective images. I start to remember “my own way.” Errors of memory, errors of image, disappearance of details intensifies the longing for freedom, nature, the Family Home.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć