Katarzyna Kornacka-Sareło „Dybuki i kobiety żydowskie w historii społecznej, myśli mistycznej i folklorze”

wykład – wstęp wolny

15 grudnia 2015 (wtorek), godz. 17

Katarzyna Kornacka-Sareło jest magistrem filologii klasycznej oraz doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Stopień doktora uzyskała w 2008 r., na podstawie rozprawy „Prawda, prawo, autorytet. Podstawy osądu moralnego w Dialogu Wilhelma Ockhama”. Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Kultury Judaizmu Europejskiego Instytutu Kultury Europejskiej (UAM), gdzie prowadzi zajęcia z zakresu filozofii żydowskiej, filozofii okcydentalnej oraz teorii literatury. Od roku 2009 jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień współczesnej filozofii żydowskiej, mistycyzmu żydowskiego, ontologii pre-hebrajskiej i żydowskiego feminizmu. Jest autorką artykułów poświęconych myśli Eliezera Berkovitsa, Richarda L. Rubensteina, Emmanuela Levinasa, Hansa Jonasa, Racheli Elior. Dr Kornacka-Sareło prowadzi również badania nad wybranymi dziełami literackimi (Elie’go Wiesela, Szymona An-skiego, Juliana Stryjkowskiego, Bułata Szałwowicza Okudżawy), starając się odsłonić filozoficzne założenia doktrynalne, które stanowią najgłębszą warstwę i dominantę strukturalną świata przedstawionego analizowanych utworów, niezależnie od ich przynależności rodzajowej czy gatunkowej.

Share
wróć