Katarzyna Tretyn-Zečević: „Dzień, którego nie było”Katarzyna Tretyn-Zečević: „The day that wasn’t”

 

Katarzyna Tretyn-Zečević: „Dzień, którego nie było”

25.08 – 24.09.2017

otwarcie wystawy: 25.08 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

kuratorka: Natalia Cieślak

 

Wystawa Katarzyny Tretyn-Zečević pt. „Dzień, którego nie było” prezentuje prace powstałe pod wpływem inspiracji wynikających ze współpracy artystki z Centrum Astronomii w Piwnicach pod Toruniem. Punktem wyjścia projektów realizowanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat jest przekonanie o możliwości zacierania granic między humanistyką, sztuką a naukami ścisłymi. Ma to odbicie także w strukturze samej ekspozycji, gdzie oprócz charakterystycznych dla twórczości artystki oszczędnych formalnie obrazów wykonanych w technice szycia i instalacji z użyciem dźwięku zaprezentowana zostanie historyczna aparatura badawcza wykorzystywana przez toruńskich astronomów oraz materiały dokumentacyjne przybliżające widzom fakty, procesy i zjawiska, które wpłynęły na sposób myślenia artystki i stały się bezpośrednim punktem wyjścia dla tworzonych przez nią prac.

Przywołując różne metody eksploracji kosmosu, wskazując na postępujący w czasie rozwój techniki i metodologii badawczej czy metaforyzując zjawiska astronomiczne Katarzyny Tretyn-Zečević akcentuje zależność między sferą naukowego doświadczenia a płaszczyzną ludzkiej autorefleksji. W centrum swoich artystycznych dociekań stawia bowiem człowieka funkcjonującego na tle złożonej machiny Wszechświata. W cyklach, takich jak Voyager (2015), Penumbra (2016) czy Jestem (2015–), artystka podejmuje próbę opisanie procesów kształtujących tożsamość współczesnych ludzi i zjawisk określających ich miejsce w(e) (Wszech)świecie. Wychodząc od problematyki, którą zajmuje się astronomia, pokazuje, że choć każdy dzień przynosi nowe odkrycia, wciąż istnieją sfery doświadczeń niedających się ująć w precyzyjny, matematyczny sposób. Pobrzmiewająca od czasów oświecenia zapowiedź, że naukowa spekulacja dostarczy nam obiektywnego obrazu świata i wiedzy o nas samych, rozminęła się z rzeczywistością. Dzień całkowitego wyeliminowania humanistycznych rozważań przez scjentyzm nie nastąpił. Wręcz przeciwnie – nauka dodatkowo ten namysł stymuluje.

 

Katarzyna Tretyn-Zečević – urodzona w 1983 roku we Włocławku. Absolwentka malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zarówno pracę magisterską (Nigra sum sed formosa), jak i doktorską (Imponderabilia – jedność ducha i materii) przygotowała pod opieką prof. Lecha Wolskiego. Tworzy obrazy bez użycia farby – podstawowymi narzędziami, jakimi się posługuje są płótno, nici i igły. Od 2010 roku dominującym kolorem w jej twórczości jest biel. W ostatnich latach realizuje prace na styku sztuki i nauki, inspirowane współpracą artystki z Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach pod Toruniem. Nauczyciel akademicki na UTP w Bydgoszczy. Stypendystka Miasta Torunia w dziedzinie kultury (2010, 2015, 2016) oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej (2014, 2017). Laureatka m.in. Medalu im. Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom artystyczny 2007 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w dziedzinie sztuk plastycznych oraz wyróżnienia na 10. Triennale Małych Form Malarskich (2016) i pierwszej nagrody w konkursie VII Triennale Plastyki Włocławskiej (2012). Jej prace znajdują się w kolekcji Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, galerii Hortar w Tarnowie oraz kolekcjach prywatnych.

 

Partnerzy:

 

Zapraszamy także na weekend z wystawą „Dzień, którego nie było”:

 

/ 26.08.2017 (sobota), godz. 16.00 – 22.00

Skyway 2017: wieczorne zwiedzanie w Wozowni

wstęp wolny

 

/ 27.08.2017 (niedziela), godz. 12.00

Interdyscyplinarny spacer po wystawie Katarzyny Tretyn-Zečević

prowadzenie: dr Paweł Wolak (astronom), Natalia Cieślak (historyczka sztuki)

wstęp wolny

 

 

 

Katarzyna Tretyn-Zečević: „The day that wasn’t”

25.08 – 24.09.2017

curated by: Natalia Cieślak

 

The exhibition entitled The day that wasn’t (Dzień, którego nie było) shows the works of Katarzyna Tretyn-Zečević, created as part of her collaboration with the Toruń Centre for Astronomy in Piwnice. Recalling the various methods of space exploration, indicating the progressing development of technology and research methodology, or metaphorising astronomical phenomena and transposing them into completely new contexts, she accentuates the dependence between the sphere of scientific experience and the plane of human self-reflection. It is the human being she makes the central object of her artistic inquiry, in her works always appearing against the background of the complex machine of the universe. Starting from the issues that deal with science, Katarzyna Tretyn-Zečević has shown that even though every day brings new discoveries and we are still reaching further, there are still realms of experience that cannot be described in a precise, mathematical way. The claim that scientific speculation will provide us with an objective image of the world and knowledge of ourselves, echoing since the Age of Enlightenment, has diverged from reality. The day of complete elimination of humanistic considerations by scientism has not come. On the contrary – scientific analysis stimulates this reflection.

 

Partners:

 

Share
wróć