Krzysztof Kurłowicz – Home Edition

otwarcie 8 sierpnia 2014, 18.00
wystawa czynna do 31 sierpnia 2014
Na wystawie Home Edition zostaną zaprezentowane fotografie wykonane w technice natychmiastowej, tzw. polaroidy, zrobione przez artystę w latach 2012-2014. Są to zarówno fotografie czarno-białe, jak i barwne. Nasuwają one skojarzenia z niewielkimi obrazami, tworzą historie, które fotografie te opowiadają pojedynczo, jednak wszystkie łączy wspólny temat, mianowicie człowiek, cielesność, seksualność. Przyglądając się im, w pierwszej chwili odnosi się wrażenie, że od razu wiadomo, co fotografie ukazują, jednak w wielu wypadkach artysta stosuje ujęcia fragmentaryczne oraz nieostrości i poruszenia, co dodatkowo wpływa na odbiór i pobudza wyobraźnię. Mogłoby się wydawać, że niektóre z tych obrazów są jakby przeniesione bezpośrednio ze snu.
Część z prezentowanych w Wozowni polaroidów została pokazana na wystawieInstant Curiosities w ramach 8. Biennale Fotografii w Poznaniu (2013).
Krzysztof Kurłowicz
fotograf, tłumacz, absolwent Uniwersytetu w Lipsku (Universität Leipzig). Pracuje w technikach tradycyjnych i cyfrowej. Zajmował się wieloma tematami, m. in. przestrzenią miejską: cykle „Lipsk 1996 – Łódź 2006” oraz „Poznań – Budapeszt. 1956 – dzisiaj”. W roku 2007 na zaproszenie Stowarzyszenia Fotografów Dolnej Austrii FLUSS poprowadził w Wolkersdorfie (Austria) artystyczne warsztaty „Zur Person”. W ostatnim okresie w obszarze jego zainteresowań znajduje się głównie człowiek, jego ciało jako przestrzeń mediacji między światem wewnętrznym a zewnętrznym oraz jego problemy z własną identyfikacją i tożsamością: m. in. cykle  „Tatuaż-ciało”, „Zmagania”, „Ersatz”, „Marzenia”, „Rozstrojenie”, „Home Edition”.

Home Edition presents polaroid photographs, taken by the artist in the period of 2012-2014. The exhibition consists of black and white and also color pictures. The pictures associate with paintings. They tell stories about human being, body and sexuality. At first glance, they seem to be clearly representing, but longer perception uncover their complexity. Krzysztof Kurłowicz used effect of blurring and fragmentary composition. These imperfection strongly influences perception and moves imagination. One can say, that pictures are directly taken from the dream. Some part of the photographs presented in Wozownia Art Gallery has been showed at the exhibition Instant Curiosities at the 8. Biennal of Photography in Poznań (2013).

Krzysztof Kurłowicz a photographer, a translator. He graduated from the Universität Leipzig. He works in traditional and digital media. He was involved in many different subjects, but recently his interest in focused on a human being: his body treated as an area of mediation between internal and external world and problems with self-identification and identity (cycles: „Tatuaż-ciało”, „Zmagania”, „Ersatz”, „Marzenia”, „Rozstrojenie”, „Home Edition”)

wróć