Lipiec i sierpień w Wozowni

 

 

WYSTAWY

 

Do 3 lipca:

/ Katarzyna Tretyn: “Somnium”

/ Nie/oczywistości – wystawa zbiorowa

 

4–14.07 – ZMIANA WYSTAW

 

/ 12. Triennale Małych Form Malarskich – wystawa pokonkursowa

15.07–28.08.2022

otwarcie wystawy i uroczystość wręczenia nagród: 15.07.2022 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu już po raz dwunasty organizuje Triennale Małych Form Malarskich. To cykliczny ogólnopolski konkurs zwieńczony wystawą, prezentujący poszukiwania artystów w dziedzinie kameralnej twórczości malarskiej we wszystkich jej odmianach. Jest skierowany do profesjonalnych twórców, w szczególności zaś do absolwentów i studentów wyższych uczelni artystycznych. Formuła imprezy jest otwarta, co daje okazję do szerokiej konfrontacji różnych postaw i sposobów wypowiedzi. Organizatorzy pozostawiają malarzom pełną swobodę w wyborze techniki i tematu. Jedyne ograniczenie stanowią wymiary pracy – jej format nie może przekraczać 600 cm2.

Spośród prac zgłoszonych przez 488 autorów jury 12. Triennale Małych Form Malarskich do wystawy pokonkursowej zakwalifikowało 206 prac 122 artystów. Przyznało także nagrody regulaminowe i fundowane. Ich wręczenie odbędzie się w czasie wernisażu zaplanowanego na 15 lipca.

Podczas trwania wystawy przeprowadzony zostanie także plebiscyt publiczności. Wyniki głosowania zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej galerii na początku września.

 

/ Jerzy Kosałka: „Wrocławski piernik pozdrawia Toruń”

15.07–28.08.2022

otwarcie wystawy: 15.07.2022 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

Galeria Sztuki Wozownia zaprasza na wystawę Jerzego Kosałki pod przewrotnym tytułem „Wrocławski piernik pozdrawia Toruń”. Pierwszy toruński indywidualny pokaz prac tego związanego z Dolnym Śląskiem artysty będzie okazją do retrospektywnego wglądu w jego dorobek.

Cechą charakterystyczną jego twórczości jest humor, ironia i sarkazm oraz częste operowanie narzędziem absurdu. W monografii artysty Marcin Ludwin podkreślał: „Działania Kosałki można potraktować z jednej strony jako frywolne psikusy, czasami niemieszczące się w normach przyzwoitości, z drugiej zaś, kiedy spojrzymy na zakres zainteresowań artysty, to pod ciężarem ich powagi może zabraknąć tchu”. Kosałka nie stroni od podejmowania tematów społeczno-politycznych, akcentując problemy, jakie rodzą wewnątrznarodowe podziały, konsumpcjonizm i kapitalizm czy niechciane dziedzictwo przeszłości, które próbuje się zatuszować. Osobną gałąź jego działalności stanowią projekty, które zdradzają szczególne upodobanie do dialogowania z twórczością artystów znanych z historii sztuki, takich jak Marcel Duchamp, Leonardo da Vinci, Tadeusz Kantor czy Jerzy Bereś.

Jerzy Kosałka – artysta multimedialny, związany z grupą Luxus. Brał udział w prawie 40 wystawach indywidualnych i ponad 160 zbiorowych. Wykorzystuje w swojej twórczości sarkazm i ironię, często wymierzone w zjawiska zaczerpnięte z życia artystycznego lub związane z codzienną rzeczywistością. W swej działalności artystycznej używa różnych technik i mediów: maluje, rysuje, rzeźbi, buduje obiekty, makiety, tworzy instalacje, kręci filmy. Często działa w przestrzeni publicznej. Uprawia również performans.

 

/ Weronika Teplicka: „Nuda”

15.07–28.08.2022

otwarcie wystawy: 15.07.2022 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

kuratorka: Joanna Gwiazda

artystka obecna: 15, 16, 17.07 / 5, 6, 7.08 / 19, 20, 21.08

finisaż: 28.08, godz. 16:00

„… jeśli coś nudzi wykonane raz, zrób to dwa razy, jeśli wciąż jest nudno, zrób to cztery razy, jeśli…”[1]

John Cage

Tytułowa „Nuda” jest dla Weroniki Teplickiej potencjałem, niekończącą się możliwością, z której czerpie tworzywo dla swojej twórczości. Nikt nigdy nie zobaczy obrazów namalowanych przez artystkę, ponieważ maluje je po to, by je zniszczyć. W poczuciu frustracji i zmęczenia, poszukując sposobu na przechowywanie nieudanych prac, badając możliwości ich zmniejszenia, zmiany i skondensowania formy, Teplicka zaczęła ciąć swoje obrazy, sklejać je i następnie sprasowywać. Metodę przetwarzania obrazów stworzyła pracując w introligatorni, gdzie zainspirował ją widok pasków makulatury, powstałej przy obcinaniu gilotyną brzegów książki.

Teplicka tnie obrazy specjalnie namalowane przez nią do dalszego przekształcania, tnie również nieudane prace znajomych artystek i artystów podarowane jej w tym celu oraz obrazy kupione na bazarach lub znalezione na śmietniku. Ważny jest sam proces transformacji, przygotowywanie tworzywa – malowanie obrazów oraz przetwarzanie ich w obiekty. Artystka mówi, że uprawia swego rodzaju recykling, pocięte i posklejane prace nadal tnie i skleja z nich kolejne obrazy. Poszukując nowych sposobów na przetwarzanie obrazów, zaczęła wyplatać z pociętych płócien nowe obiekty. Dekonstruuje i rekonstruuje, niszczy i naprawia. Każdy obiekt ma swoją historię.

W Wozowni artystka pokaże wybrane obiekty powstałe na przestrzeni kilkunastu lat, m.in. serię: „Wszystko, co zdążyłam zachować”, która powstała po śmierci ojca, z jego pociętych koszul; serię „Stany tymczasowe”, w której tworzywem stały się nieudane obrazy; serię: „Martwe natury zebrane”, w których artystka łączy abstrakcję z formą przedstawiającą. Obok obiektów malarskich zobaczymy również kolaże zdjęć – zapiski codzienności, które Teplicka prowadzi od dwóch lat.

Na wystawie „Nuda” będziemy mogli, nie tylko obejrzeć obiekty, ale staniemy się również uczestnikami procesu twórczego. Wraz z artystką będziemy ciąć, sklejać, przeplatać i wyplatać nowe obiekty. Podczas swojej obecności w Wozowni Teplicka będzie również kontynuowała projekt „Opowieści codzienności”. Obiekty oraz kolaże zdjęć powstałe na wystawie będą zaprezentowane publiczności podczas finisażu.

Weronika Teplicka – ukończyła studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu – obecnym Uniwersytecie Artystycznym (dyplom w pracowni prof. Piotra C. Kowalskiego) w 2007 r., studiowała też w Accademia di Belle Arti w Neapolu. Zajmuje się malarstwem, instalacją, tworzy obiekty ze swoich nieudanych obrazów, odpadów, rodzinnych pamiątek itp. Od 2 lat realizuje projekt „Opowieści o codzienności” będący dokumentacją jej życia. Prace artystki znajdują się m.in. w Kolekcji Galerii Bielskiej BWA. Pracuje w Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku na stanowisku kuratorki rezydencji artystycznych, gdzie realizuje cykl warsztatów dedykowanych kobietom „Spotkajmy się, porozmawiajmy, twórzmy”. Stypendystka programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Prezydenta Miasta Koszalina.

 

/ Rafał Boettner-Łubowski: „Konfrontacja autotematyczna (?)”

15.07–28.08.2022

otwarcie wystawy: 15.07.2022 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

Wystawa Rafała Boettnera-Łubowskiego pt. „Konfrontacja autotematyczna (?)” jest intermedialną i w pewnym sensie także eksperymentalną próbą stworzenia refleksyjnej sytuacji artystycznej w wyniku nietypowego zestawiania cytowanych elementów przedmiotowych i obrazowych. Autor odnosi się do swoich wcześniejszych prac i wynikających z nich doświadczeń, sugeruje aluzyjne o nich rozważania oraz stawia pytania o realną lub pozorną istotę tworzonych przez siebie artefaktów, wskazując jednocześnie na ich niekonwencjonalność i niejednoznaczność. Sfera treściowa wystawy nie dotyczy jednak tylko i wyłącznie kwestii rozważań o własnych poszukiwaniach twórczych Rafała Boettnera-Łubowskiego, lecz dotyka także wątków wanitatywnych, coraz bliższych w ostatnim czasie temu twórcy. Wystawa powstała w ramach projektu artystyczno-badawczego pt. „Rozważania autotematyczne”, realizowanego przez Artystę od 2017 roku na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, i jest również trzecią prezentacją poszukiwań związanych z wyżej wymienionym projektem w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu.

Rafał Boettner-Łubowski (ur. 1974) – artysta sztuk wizualnych. Od 2015 roku profesor Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Zajmuje się również działalnością z dziedziny krytyki i promocji sztuki. Tworzy instalacje, obiekty i kompozycje rzeźbiarskie podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami twórczymi. W swojej sztuce odnosi się także do wybranych możliwości technik cyfrowych. Jest również autorem prac z dziedziny grafiki, rysunku i malarstwa. Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest szeroko rozumiana tradycja artystyczna: antyczna, nowożytna i XIX-wieczna, z którą Rafał Boettner-Łubowski koresponduje, ale i w rozmaity sposób polemizuje. Autor ponad stu tekstów z dziedziny krytyki i promocji sztuki. Swoje prace prezentował na 30. wystawach i pokazach  indywidualnych i ponad 70. wystawach zbiorowych. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu jako kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki.

 

WYDARZENIA

 

/ Otwarcie nowych wystaw połączone z uroczystością wręczenia nagród 12. Triennale Małych Form Malarskich

15.07.2022 (piątek), godz. 18.00

wstęp wolny

 

/ Twórcze działania Weroniki Teplickiej na wystawie „Nuda”

15–17.07 (piątek–niedziela)

5– 7.08 (piątek–niedziela)

19–21.08 (piątek–niedziela)

 

Na wystawie „Nuda” będziemy mogli, nie tylko obejrzeć obiekty Weroniki Teplickiej, ale staniemy się również uczestnikami procesu twórczego. Wraz z artystką będziemy ciąć, sklejać, przeplatać i wyplatać nowe obiekty. Podczas swojej obecności w Wozowni Teplicka będzie również kontynuowała projekt „Opowieści codzienności”. Obiekty oraz kolaże zdjęć powstałe na wystawie będą zaprezentowane publiczności podczas finisażu.

 

/ Oprowadzanie Piotra Lisowskiego po wystawie Jerzego Kosałki „Wrocławski piernik pozdrawia Toruń”

17.07.2022 (niedziela), godz. 12.00

wstęp wolny!

Jerzy Kosałka, opisując swój artystyczny mit założycielki, wspominał: „Mieszkaliśmy przy małej ulicy w Będzinie, gdzie latem przez otwarte okno z wszystkich pomieszczeń wydobywał się radiowy hejnał z Wieży Mariackiej. Postanowiłem nagrać ten hejnał, a następnego dnia odtworzyć go przy otwartym oknie 15 minut wcześniej. Z wielką przyjemnością obserwowałem przez firankę, jak przechodzący ludzie próbowali sobie przestawić zegarki”. Artysta mając 15 lat, choć jeszcze intuicyjnie, doprowadził do zdarzenia, które uświadomiło mu jak dużą siłę posiada sztuka, a może przede wszystkim, w jaki sposób można manipulować nią i wpływać na rzeczywistość. Te spostrzeżenia wkrótce stały się podstawą strategii artystycznej Kosałki z powodzeniem realizowaną przez kolejne lata jego aktywności twórczej. Wystawa „Wrocławski piernik pozdrawia Toruń” będzie pretekstem do przyjrzenia się pracom i działaniom, w których artysta wykorzystuje sarkazm i ironię, dialoguje z historią sztuki, środowiskiem artystycznym i codzienną rzeczywistością.

Piotr Lisowski – kurator i historyk sztuki. Niezależny badacz sztuki współczesnej. Mieszka we Wrocławiu.

 

 

/ Finisaż wystawy „Nuda” Weroniki Teplickiej

28.08 (niedziela), godz. 16.00

wstęp wolny

 

/ Autorskie oprowadzanie Jerzego Kosałki po wystawie „Wrocławski piernik pozdrawia Toruń”

wstęp wolny

termin wkrótce!

 

—–

[1].Zob.: (zenistyczny) tekst Johna Cage’a o nudzie, w: Susan Sontag, Jak świadomość związana jest z ciałem, Dzienniki, t. 2, Wydawnictwo Karakter, s. 176.

Share
wróć