Laura Pawela: “Reallaura” / pokaz on-lineLaura Pawela: “Reallaura” / on-line show

 

Laura Pawela: “Reallaura”

start: 20.05.2020, godz. 18.00

finalizacja pokazu: 21.06.2020

wydarzenie na Facebooku poświęcone pokazowi: KLIK

 

pokaz towarzyszy wystawie #RYSOWAĆ

 

Tradycją wystaw RYSOWAĆ są wydarzenia towarzyszące: wystawy, spotkania artystkami/-ami, których prace mogą być inspirujące dla uczestników danej edycji, a także wpisują się w tematykę zaproponowaną w tytule wystawy. Tym razem, podążając tropem hashtagów, chcielibyśmy przypomnieć projekt w tym kontekście wyjątkowy, bardzo nowatorski w swoim założeniu…

Artystka wizualna Laura Pawela debiutowała w 2002 roku projektem “Reallaura”, w którym używając możliwości, jakie dawała telefonia komórkowa, dowcipnie komentowała zmiany zachodzące w społeczeństwie informacyjnym. Projekt funkcjonował w latach 2001–2004 jako spam-art i mobile-art. Był jednym z pierwszych projektów artystycznych w Polsce, który opierał się na telefonii komórkowej i internecie. Kolejne odcinki “Reallaura” wysyłane były albo jako spam do obszernej listy subskrybentów lub można było je ściągnąć ze specjalnej strony internetowej do swojego telefonu jako tapetę. 2001 roku, kiedy nie było Facebooka, prezentowanie swojego codziennego życia w formie krótkich, lapidarnych komentarzy, było czymś zaskakująco nowym.

“Reallaura” był projektem przygotowanym specjalnie na telefony komórkowe starego typu, które były dostępne na początku XXI wieku. Była to specjalna kolekcja grafik złożonych z pikseli, którą każdy mógł mieć na ekranie swojego telefonu, utożsamiając się tym samym z tekstami Reallaury. Jedna grafika kosztowała 2,44 pln (mniej niż jeden dolar).

Laura Pawela przyjęła zaproszenie do tegorocznej edycji wystawy #RYSOWAĆ. Projekt „Reallaura” miał być prezentowany w sali „Archiwum” w Galerii Sztuki Wozownia, jednak po zmianie formuły prezentacji wystawy na wirtualną, „Reallaura” wraca do sieci i staje się punktem wyjścia do refleksji nad oszałamiającym tempem rozwoju technologii, przesuwaniem granic prywatności, a dla młodych ludzi lekcją historii… Mamy nadzieję, że w przyszłości spotkamy się z Laurą w realu!

 

LAURA PAWELA

bio: https://laurapawela.net/about/

website: https://laurapawela.net

 

„Reallaura” w sieci:

http://www.raster.art.pl/prezentacje/lura_pawela/reallaura.htm 

https://wyborcza.pl/duzyformat/1,127290,1868885.html

 

 

REALLAURA:

 

Laura Pawela: “Reallaura”

start: 20.05.2020 (6PM)

finalization of the show: 21.06.2020

 

Facebooku event

 

It is the tradition of the RYSOWAĆ exhibitions to organize accompanying events: exhibitions, meetings with artists whose works can be inspiring for the participants of a given edition and fit in with the theme proposed in the exhibition title. This time, in reference to hashtags, I would like to recall a unique project in this context…

Polish visual artist Laura Pawela made her debut in 2002 – project “Reallaura”, that using mobile wittily commented on the changes in the information society.“Reallaura” project took place in 2001–2004 as spam-art and mobile-art. It was one of the first polish artistic projects, which was based on mobile telephony and the Internet. The following episodes of the “Reallaura” were sent either as pictures either as spam to an extensive list of subscribers. They could also be downloaded from a special website directly to Your mobile phone as a wallpaper. 2001, years before social media and Facebook as we know them today, “Reallaura” presented day to day life of a young artist in the form of short, lucid comments – this was fresh, unecpected and was a surprising use of new technologies and the space they create.

“Reallaura” was a project made especially for old type mobile phones that were in common use at the beginning of the 21st century. It was a special collection of graphics composed of pixels, which anyone could have on the screen of their phone, thus identifying themselves with the texts of Reallaura. One graphics cost was less than one dollar.

Laura Pawela accepted the invitation to this year’s edition of the exhibition. The „Reallaura” Project was to be presented in the Wozownia Art Gallery, but after the change of the exhibition’s formula Reallaura returns “to the net” and may become a starting point to reflect on the staggering pace of technological development, pushing the boundaries of privacy, a history lesson for young people… We hope that in the future we will meet Laura in reality!

 

LAURA PAWELA

bio: https://laurapawela.net/about/

website: https://laurapawela.net

 

REALLAURA:

Share
wróć