Liwia Litecka: “Wolność”Liwia Litecka: “Freedom”

 

Liwia Litecka (Instytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Zielonogórski)

Tytuł: Wolność 

Technika: drut, wysokość 45–60 cm, 12 szt. 

 

Instalacja nosząca tytuł Wolność swoją formą i wielkością (od 45 do 60 centymetrów wysokości) odwołuje się do rzeczywistych wymiarów klatek dla ptaków. Jednak materiał, z jakiego je wykonano (cienki, czarny drut), nieco nierównomierne kształty i otwarte dna, wskazują na ich symboliczny charakter. Zawieszone na przezroczystych żyłkach, sprawiają wrażenie unoszących się w powietrzu.

Symbolizują wolność dusz, które czy to zmarły, czy odleciały, i są niczym nieograniczone. Puste klatki oznaczają szeroko pojętą wolność, dają się rozpatrywać w kontekście duszy uwolnionej po śmierci, ale też pustki, jaka zostaje po zmarłych. W subtelny sposób przywołuje temat delikatnych, cienkich niczym żyłki, na których wiszą klatki, granic pomiędzy życiem i śmiercią, a także obecnością i nieobecnością. Natomiast ich delikatna konstrukcja, ażurowy charakter i zawieszenie w przestrzeni to elementy przenoszące widza do świata, w którym materia przestaje mieć znaczenie.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Liwia Litecka (Instytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Zielonogórski)

Title: Freedom

Technique: wire, height 45–60 cm, 12 pieces

 

An installation entitled Freedom in its form and size (from 45 to 60 centimetres high) refers to the actual dimensions of the bird grids. However, the material from which they are made is thin, black wire, slightly uneven shapes and open bottoms indicate their   symbolic character. Suspended on transparent veins in the exhibition space, they appear to be floating in the air. They symbolize the freedom of souls who, whether they are dead or gone, are nothing infinite. Empty cages mean freedom in the broadest sense, they can be considered in the context of the soul released after but also the emptiness that remains of the dead. In a subtle way, it evokes a delicate theme, thin as a vein on which the cages of the boundaries between life and death hang, and  by presence and absence. On the other hand, the delicate construction, their openwork character and suspension in space are the elements that carry the viewer to a world in which matter ceases to matter.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć