Magda Górska: “Bez_artystów_przeżyjemy.zip”Magda Górska: “Without_artists_we_ will_survive.zip”

 

Magda Górska (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Tytuł: Bez_artystów_przeżyjemy.zip

Technika: cykl 20 grafik opartych na technice cyfrowego kolażu, 1920 x 1080 px

 

Bez_artystów_przeżyjemy to cykl dwudziestu grafik, powstałych na bazie opinii o twórcach, wyrażanych w ostatnim czasie w sieci. Ich celem jest wyeksponowanie najczęściej spotykanych postaw wobec nich. Wykreowany w ten sposób wirtualny wizerunek artysty funkcjonuje w formie skompresowanej, tworzącej elementarną całość. Format .zip nawiązuje również do udostępnianych w Internecie darmowych pakietów. Może zostać pobrany przez dowolnego użytkownika do jego prywatnej kolekcji. Kolaże sprawdzą się jako tło pulpitu lub, w wersji wydrukowanej, oprawione w ramkę.

 

.ZIP do pobrania

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Magda Górska (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Title: Without_artists_we_ will_survive.zip

Technique: 20 graphics based on digital collage technique, 1920 x 1080 px

 

Without_artists_we_will_survive is a series of twenty graphics created on the basis of opinions about artists expressed recently on the web. Their aim is to expose the most common attitudes towards them. The virtual image of the artist created in this way functions in a compressed form, creating an elementary whole. The .zip format also refers to free packages made available on the Internet. It can be downloaded by any user to his/her private collection. The collages will work well as a desktop background or, in a printed version, framed.

 

download .ZIP

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć